Sök

Förlängd betalningstid kan orsaka problem för företag

Stora företag har förlängt sina betalningstider under det senaste året enligt höstens Företagargallup. Det är främst små företag som lider av långa betalningstider och som oftast är tvungna att acceptera kundernas krav.

Enligt företagargallupen är det företag med över 10 anställda som har särskilt stora problem med utdragna betalningstider. I Företagargallupen berättar 49 procent av företagen i den här storleken att deras kunder har förlängt betalningstiderna. I företag med under 10 anställda har 40 procent av de som svarade motsvarande erfarenheter. Du kan bekanta dig mer ingående med gallupens resultat här.

Avtalsskyldighet för över 30 dagars betalningstid

Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, påminner om att lagen definierar den maximala betalningstiden.

– För att betalningstiden mellan företag enligt lag ska få överstiga 30 dagar måste man uttryckligen avtala om detta företagen emellan. En ensidig anmälan om förlängning av betalningstiden från den ena parten är inte ett avtal enligt lagen.

Enligt Toivonen behöver företag inte gå med på ett annat företags ensidiga anmälan om förlängning av betalningstiden om man inte vill.

– Om företagaren inte vill gå med på anmälan om förlängning av betalningstiden ska detta meddelas till avtalspartnern.

Men varför följs inte nödvändigtvis lagen, utan betalningstiderna förlängs automatiskt till över 30 dagar?

– Det finns faktiskt flera orsaker. I vissa fall måste företagen försöka förlänga sina egna betalningstider om en viktig partner har förlängt sina. Små företag klarar dock inte alltid av detta, eftersom de befinner sig i en svagare förhandlingsposition, säger Toivonen.

"I värsta fall kan betalningstiden orsaka problem"

Små företag lider av sina stora kunders långa betalningstider särskilt eftersom mindre företag vanligtvis inte har en tillräcklig buffert i kassan, på samma sätt som större företag har.

– Då det inte finns någon buffert kan mindre företag ha svårt att sköta sina egna fakturor. I värsta fall kan långa betalningstider göra att företaget hamnar i trångmål, säger Toivonen.

Ofta finns det inga alternativ.

– Risken finns att större företag inte vill förhandla med företaget om kortare betalningstider. Små företag är ofta rädda för att gå miste om kunden ifall de inte samtycker.

– Då kundrelationen fortgår kan företagen avtala om betalningstiderna på annat sätt än i det ursprungliga avtalet. Samtidigt kan man till exempel granska prissättningen på nytt. Ett giltigt avtal leder till ett positivt slutresultat för båda parterna.

Bilder: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi