Sök

Emergency banner

Årets företagare belönades i Lahtis

HT Laser Oy från Mellersta Finland, Merima Oy från Helsingfors, Rukakeskus Oy från Koillismaa och Tapojärvi Oy från Lappland belönades med det riksomfattande företagarpriset.

Företagarna i Finland och Fennia delade ut priserna på Företagarnas huvudevenemang under året, de riksomfattande företagardagarna i Lahtis. Konferencier var redaktör Arto Nyberg och priserna delades ut av Antti Kuljukka. Festtalare på kvällens gala var statsminister Antti Rinne.

Från några anställda till en multibranschaktör

HT Laser, som grundades på 1980-talet, gör till exempel skärningar, svetsningar och 3D-metallutskrifter för metallindustrin. Företaget, som ligger i Keuruu, är en av föregångarna i industriell laser- och vattenskärning samt lasersvetsning och en av branschens ledande aktörer i Finland.

Företaget inledde sin verksamhet med laserskärning, men början var ingalunda lätt, eftersom hela landet snart drabbades av en svår recession. Företaget klarade sig dock.

Efter recessionen växte HT Laser jämnt från att ha varit ett företag med några anställda till en multibranschaktör. Nu finns det åtta enheter i olika delar av Finland och cirka 400 anställda. Företagets resultat är bra. Omsättningen är 65 miljoner euro.

– Vår gyllene regel är att erbjuda högklassiga varor flexibelt genom att utnyttja den senaste teknologin. Med andra ord ska kunden få sin pizza varm, säger företagets grundare Hannu Teiskonen.

Den senaste teknologin erbjuder också nya möjligheter att minska belastningen på miljön.

– Våra anställda har en viktig roll när nya idéer uppstår. Det är ganska ofta just i det praktiska arbetet som man bäst kommer på hur en sak eller process kunde skötas bättre, säger Teiskonen.

Man måste alltid kunna bevisa hur bra man är – såväl prismässigt som med tidtabellen

Merima är ett starkt specialiserat familjeföretag som är verksamt inom skeppsbyggnad. Det erbjuder globalt högklassiga inredningstjänster åt kryssningsfartyg. Företaget gör självt genom egen produktion cirka 20 procent av arbetet för varvsindustrin och resten beställs av underleverantörer. Antalet anställda är 120, men indirekt sysselsätter projekten cirka 600–700 personer.

Omsättningen är 55 miljoner euro.

Grundaren Mauri Mäkiranta berättar att även om företaget har varit verksamt i branschen i 32 år, måste det hela tiden kunna bevisa sin expertis, såväl prismässigt som när det gäller tidtabeller. 

Den följande generationen, Mikko Mäkiranta, håller på att ta över det operativa ansvaret för företaget tillsammans med sin syster Minna Mäkiranta-Blyth. Mauri Mäkiranta fortsätter som styrelseordförande. Syskonen har i avsikt att utöka verksamheten.

– Vi har slutfört mer än 600 projekt, och varje gång ett skepp har blivit färdigt, har det varit en höjdpunkt för mig. Under min tid som företagare har det funnits höjdpunkter för sammanlagt 150 skepp, sammanfattar Mauri Mäkiranta.

– Moderna skeppsbyggare måste vara effektiva och innovativa. Vi är stolta över det arbete som vårt familjeföretag har genomfört, säger Minna Mäkiranta-Blyth.

Slalomåkning och läkartjänster

Rukakeskus, det centrala företaget på skidcentren Ruka och Pyhä, samarbetar intensivt med företagare. Företaget, som ligger i Kuusamo, satsar starkt på ansvarsfull verksamhet och försöker hitta hållbara lösningar.

När läkarfadern Juhani Aho köpte skidcentret i Ruka på 1970-talet, hade ingen i familjen åkt slalom. Vid sidan om utvecklingen av skidcentren vid fjällen Ruka och Pyhä grundade Aho en privat läkarstation, som numera heter Aava Terveyspalvelut. År 1998 övergick företaget till Juhani och Eila Ahos fem barn. Nu börjar det vara dags för den tredje generationen.

Antalet anställda är cirka 170 och omsättningen 27,5 miljoner euro.

Verksamhetens viktigaste mål är att öka liftbiljettförsäljningen och antalet skiddagar. De tre senaste vintrarna har varit rekordår i bägge skidcentren, och verksamheten håller på at utvidgas.

På Ruka startades ett miljöprogram 2008, och alltsedan 2018 har Ruka varit ett kolneutralt skidcenter. Det nyligen inledda hållbarhetsprogrammet omfattar även företagets samhälleliga och ekonomiska ansvar.

Industriell cirkulär ekonomi i Lappland

Tapojärvi Oy är en modig föregångare inom industriell cirkulär ekonomi. Företaget betjänar fabriker och gruvor, minskar klimatbelastningen och sparar naturtillgångar.

Esko Tapojärvis karriär som företagare inleddes för 64 år sedan, när han körde taxi och transporterade dagligvaror i Lappland. Gruventreprenader startade Esko i början av 1970-talet i Rautuvaara gruva i Kolari.

Generationsväxlingen ägde rum i början av 1990-talet, då sönerna Markku och Pertti Tapojärvi utvidgade verksamheten till fabrikstjänster och materialhantering.

– Idag satsar vi framför allt på cirkulär ekonomi och har mycket nära samarbete med stålindustrin och gruvor. Vi bär ansvar för miljön, våra anställda, säkerheten samt invånarna i de närbelägna områdena, säger Mari Pilventö, ställföreträdande VD och Esko Tapojärvis barnbarn.

Företaget har utvidgat sin verksamhet från Lappland till världen. Antalet anställda är cirka 500 och omsättningen var 115,7 miljoner euro under räkenskapsperioden 2017–2018. Företaget har åtta verksamhetsställen i Finland, ett i Sverige och ett i Italien.