Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

God mat, modiga kvinnor, största blomaffären, uthållighet och säkerhetstänk – de här företagarna fick lokalföreningarnas pris

Årets företag i Kust-Österbotten är Vasa Byggnadsreparation. Verkställande direktör Tom Rabb och styrelseordförande Fredrik Ekholm tog emot priset på den traditionella festen som ordnades på Strampen i Vasa på lördagskvällen. Det gjorde också årets ensamföretagare i Kust-Österbotten, Johan Ångerman. Men lokalföreningarna i Korsholm, Vasa, Vörå och Lillkyro delade också ut företagarpris under kvällen. 

Här är vinnarna:

Korsholm

Årets företagare i Korsholm är Patricia Nedergård och Tommy Pellas som driver restaurang Bernys i Replot. Enligt motiveringen har företagarna byggt upp en uppskattad restaurangverksamhet vid Replotbron. I samarbete med Världsarvsporten erbjuder de god service till gäster både längre ifrån och från närområdet.Företaget har visat en positiv ekonomisk utveckling och skapat nya arbetsplatser i kommunen.Årets företagare i Korsholms premieras sedan 2015 som ett samarbete mellan Korsholms kommun och Korsholms Företagare. 

Lillkyrö

Plastweld pris som årets företagare i Lillkyro. Företaget får priset för uthållighet, flexibilitet och rollen som en viktig lokal arbetsgivare.Företaget grundades 1998 i byn Perkiö i Lillkyro. Tanken var att tillverka dräneringsbrunnar för det egna jordbruket. Ryktet spred sig och vid årets slut hade Plastweld tillverkat 500 brunnar. År 2000 byggde företaget en industrihall i Tervajoki.I år når Plastweld en omsättning på närmare fyra miljoner euro, av vilken exporten till Danmark, Norge och framförallt Sverige utgör en fjärdedel. Företaget har över tjugo anställda och erbjuder jobbtillfällen åt över tio lokala företag. 

Vasa

Årets företag i Vasa är AHA Logistics. Vasa Företagare vill lyfta fram företagets framgång i en tuff bransch som är väldigt konkurrensutsatt. Företaget har dessutom lyckats skapa många arbetsplatser i staden.Företaget grundades i Vasa 2010 av två modiga kvinnor, Tiina Haapala och Jonna Ahkila-Niemi. I dag har företaget, som erbjuder internationella transporttjänster, tolv personer på lönelistan i Vasa, Vanda och Åbo.AHA Logistics har kunder i hela världen och verksamhet på alla kontinenter. Omsättningen under det första verksamhetsåret var nästan tre miljoner och redan 2016 passerade företaget gränsen på fem miljoner.

Blomsteraffären Wasaflorist får också pris som årets företag i Vasa. Butiken grundades i Vasa 2008 när Margit Koitto köpte Kukka Carinas lager på Handelsesplanaden.Wasaflorist är Vasas största privatägda blomsteraffär som erbjuder jobb åt två till fem personer beroende på säsongen. Företaget kan också stoltsera med Österbottens första och enda floristmästare. Nelly Koitto, Margits dotter, fick sin examen i januari i år.

Vörå

Slutligen har Vörå företagare utnämnt Botnia Sec till årets företagare. Företagaren och grundaren Karl-Johan Ström har sedan 2000 drivit en firma som vuxit till ett flerbranschföretag. Botnia Sec är inriktad på el-, automations- och säkerhetsinstallationer, men företaget erbjuder också säkerhets- och övervakningsprodukter. Även väktartjänster, ordningsvakter och personskydd ingår i utbudet.Utbildningsverksamhet och riskkartläggning angående person-, drifts- och företagssäkerhet kompletterar de övriga funktionerna. Företaget är främst verksamt i Vörå- och Vasaområdet, men också i Nykarleby. Företaget sysselsätter cirka 20 anställda.  

Text: Sofia Nygård / Vasabladet

Bild: Sami Pulkkinen