Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Johan Ångerman är Årets Ensamföretagare i Österbotten

Kust-Österbottens Företagare har valt Johan Ångerman till årets ensamföretagare inom regionen. Han tog emot priset under den traditionella festen som ordnades i Vasa på lördagskvällen.

Johan grundade sitt första företag i mitten på 80-talet efter att ha jobbat några år som timmerman och murare. Han behövde företaget för att koordinera byggen i Vasanejden. År 1989 tog han anställning som yrkeslärare på Svenska Yrkesinstitutet och lade företaget på hyllan. Några år senare reste han till Zimbabwe för att under tre år yrkesutbilda lokala byggarbetare. Hemkommen från Afrika grundade han tillsammans med två kompisar byggbolaget Trivalde som koncentrerade sin verksamhet på radhusbyggande. Skolbänken kallade åter i början av det nya århundradet då en ny lag krävde en högskole-examen för att göra bygglovsritningar. År 2005 kunde Johan titulera sig byggnadsarkitekt och samma år grundade han sitt nuvarande företag Arkitekttjänst Johan Ångerman.

Många känner igen Johan från tv-programmet Strömsö. Han var med och byggde olika inspelningsplatser i programmet under 10 års tid.  Johan har varit aktivt med även i Stundars verksamhet och blivit något av en specialist på vårt område då det gäller traditionella Österbottengården och trä som byggmaterial. Han lyfter fram Bergö Skola&Serviceboende, Malax Serviceboende, Gymnasiet i Petalax och Boatcenters och Engsbo Motors affärsbyggbyggnad på Vasklot i Vasa som exempel på träbyggnader som han är speciellt nöjd med. Det var i tiderna morfar som lärde honom respektera träet som material. Johan räknar upp egenskaper som hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och återanvändbart och anser att man genom att bygga i träd tar ställning för klimatet.

Kust-Österbottens Företagare vill uppmärksamma Johan Ångerman för en kontinuerlig uppdatering av yrkeskunskap samt klimattänkande i byggbranschen. Birgit Nurmela, ordförande för ensamföretagarnätverket i regionföreningen, anser att Johan är ett utsökt exempel på hur utbildning och en ständig utveckling av yrkesfärdigheter leder till en ökad kundbelåtenhet och lönsamhet.

I dagens läge jobbar långt över hälften av Finlands företagare som ensamföretagare. Satsningen på ensamföretagarna och deras välmående ger nationalekonomiska besparingar, konstaterar Nurmela.

Bild: Sami Pulkkinen