Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Årets Företagare i Österbotten är Ab Vasa Byggnadsreparation - Vaasan Rakennuskorjaus Oy

Årets Företag i Kust-Österbotten är Ab Vasa Byggnadsreparation - Vaasan Rakennuskorjaus Oy. Verkställande direktör Tom Rabb och styrelseordförande Fredrik Ekholm tog emot priset under den traditionella festen som ordnades i Vasa på lördagskvällen. Familjeföretaget är känt framför allt för byggnadsreparationer i hela Österbotten, från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

Vasa Byggnadsreparation är ett familjeföretag, vars byggnadsverksamhet registrerades redan 1964. Företaget har genomgått två lyckade generationsväxlingar. År 1986 tog Fredrik Ekholm över som vd efter sin far Henrik, som grundade företaget.  År 2009 var det dags för Tom Rabb, som är gift med Fredriks dotter Madelén, att axla ansvaret.

Vasa Byggnadsreparation har förnyat och byggt om cirka 85 fasader i Vasa stad och bidragit till att göra staden trivsammare. Nämnas kan bland annat Commerce och Unitas på nedre torget, Saluhallen, Hartmans hus och Vasa Kyrkoapotek.  Tom Rabb och Fredrik Ekholm vill bland projekten utanför hemstaden lyfta fram försvarsmaktens utbildningsenhet i Kauhava, Lärknäs åldringshem i Korsnäs, ämbetshuset Ebba Brahe i Jakobstad och kyrkorna i Bergö, Korsholm och Kristinestad. Företaget har även under åren byggt nya bostäder och kontorsutrymmen samt genomfört otaliga rörbyten i Vasa.

Kust-Österbottens Företagare vill betona företagets värderingar i den allt mera ansträngda byggbranschen. Enligt ordförande Mikael Fredman är Vasa Byggnadsreparation ett exemplariskt företag inom hela Österbotten då det gäller kvalitet, förtroende, pålitlighet men också tillväxtattityd.

Vi uppmuntrar alltid små och medelstora företag att söka tillväxt och det har Vasa Byggnadsreparation gjort med strålande resultat, säger Fredman.

Hippi Hovi, verkställande direktör för Kust-Österbottens Företagare, lyfter fram företagets roll som en pålitlig och god arbetsgivare genom åren.

Företagsledningen har jobbat aktivt med arbets och projektledning och på så sätt nästan dagligen kommit i kontakt med de anställda. Det har resulterat i förtroendefulla relationer. Ett tydligt bevis på detta är alla de långvariga arbetsförhållandena i företaget, konstaterar Hovi.

Bild: Sami Pulkkinen