Sök

Kom med i Företagarna i Finlands utskott och nätverk – ansökan öppen nu!

Ansökan till Företagarna i Finlands utskott och nätverkens ledningsgrupper har öppnat. Ansökningstiden utgår den 26 november.

Företagarna i Finland har bland annat följande utskott: näringslivspolitiskt, handels-, tjänste-, finansierings- och skatteutskott. Nätverk finns för ensamföretagare, tillväxtföretagare, invandrare, unga företagare, svenskspråkiga och seniorer.

Ansökan är öppen, alla medlemsföretagare som är intresserade av att påverka och utveckla verksamheten kan ansöka. 

Av de ansökande förväntas vilja och intresse att orientera sig i utskottets eller nätverkets teman och intressebevakningengagemang i utskottets eller nätverkets arbete, vilja att påverka de finländska företagens verksamhetsförutsättningarkompetens och vision gällande utvecklingen av företagens verksamhetsförutsättningarförmåga samt att förstå helheterfärdighet att samarbeta, motivera åsikter och söka lösningar

De centrala kriterierna för valet är den sökandes kompetens och motivation.

I mån av möjlighet ska jämställdhet mellan regioner och kön beaktas i representationen.

Arbetsutskottet behandlar representationen i utskottens och nätverkens sammansättning. Styrelsen beslutar om utskottens och nätverkens sammansättning och ordföranden på sitt möte den 14.1.2020.

Ansökan och tilläggsinformation om utskotten finns här