Sök

Emergency banner

Regeringen beviljar pengar för anställningsrådgivning till små företag

I regeringens tilläggsbudget godkändes ett anslag på 290 000 euro för anställningsrådgivning och juridisk rådgivning till små företag. Rådgivningen genomförs i samarbete med Företagarna i Finland.

– Vi har fått respons från företagarfältet att det finns behov av anställningsrådgivning. Tjänsten ökar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Målsättningen är att sänka tröskeln för företag att sysselsätta och att allt fler finländare får arbete, säger näringsminister Katri Kulmuni.

Särskilt ensamföretagarnas och små företagares behov av information och rådgivning i anställningsfrågor är stort. Speciellt betonas behovet av engelskspråkig rådgivning och även rådgivning på andra språk.

Rådgivningsprojektet stöder det redan tidigare fattade beslutet om att inleda ett försök med rekryteringsstöd, där man sänker tröskeln för små företag att anställa sin första arbetstagare.

Behov av juridisk hjälp i små företag

– Det här är ett välkommet beslut. Särskilt i små företag behöver företagaren ofta juridisk hjälp för att anställningsärenden ska skötas korrekt. Vi ger gärna det stödet till företagarna, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

– Det är särskilt viktigt att stöda invandrarföretagare vars kunskap om Finlands komplicerade arbetsmarknadsreglering är bristfällig. Många av dessa företagare sysselsätter andra invandrare, säger Pentikäinen.

I huvudstadsregionen har cirka 40 procent av de nya företagen invandrarbakgrund. I Finland finns cirka 10 000 invandrarföretagare, som sysselsätter cirka 30 000 personer. Företag med invandrarbakgrund har en omsättning på cirka 3,5 miljarder euro.

Snabbare arbetstillstånd

– I tilläggsbudgeten beviljas mer pengar till Migrationsverket. Detta är nödvändigt för att snabbare få arbetstillstånd och arbetskraft till företagen. För närvarande räcker det alldeles för länge att få tillstånd, säger Mikael Pentikäinen.

Enligt honom är syftet med anställningsrådgivningen att komplettera Företagarnas medlemsservice och finnas till hands för alla småföretagare.

– Hjälpen är tillgänglig i olika kanaler. Detaljerna klarnar då beredningen av ärendet framskrider och de slutliga besluten fattats, berättar Mikael Pentikäinen.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi