Sök

De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer

Nu när året närmar sig sitt slut är det dags att göra en liten tillbakablick på året som gått. År 2019 har verkligen varit ett spännande år för den svenskspråkiga verksamheten inom Företagarna i Finland. I Österbotten har året präglats av Österbottens Företagarförenings beslut att lägga ner intressebevakningen och fortsätta verksamheten som understödsförening. Föreningens samtliga medlemmar erbjöds under sommaren och hösten möjlighet att ansluta sig till Kust-Österbottens, Mellersta-Österbottens eller Södra Österbottens Företagares lokalföreningar. 

I skrivande stund har över 250 nya medlemmar anslutit sig till näringslivets största centralorganisation i vårt land.

Mikael Pentikäinen, verkställande direktör för Företagarna i Finland, är nöjd över att österbottningarna valde att skaka hand och glömma det groll som varit. 

– Det är ett bra och historiskt beslut. De svenskspråkiga företagarnas andel i Företagarna i Finland växer. Det betyder starkare intressebevakning och större inflytande, lovar Pentikäinen.

Företagarna på Åland intresserade av ökat samarbete

I september besökte en liten delegation från Företagarna i Finland Åland. Företagarna på Åland var väl medvetna om vad som hänt på företagarfältet i Österbotten. Med ordförande Mats Adamczak, viceordförande Dick Jansson och ombudsman Jonny Mattsson i spetsen framförde man en önskan om ett ökat samarbete med de svenskspråkiga företagarföreningarna på fastlandet. Diskussionerna var enligt Thomas Palmgren, chef för internationella ärenden inom Företagarna i Finland, mycket givande. I skrivande stund är det oklart under vilka former samarbetet inleds, men förhoppningarna på båda sidorna Skärgårdshavet om ett intensifierat samarbete är stora.