Sök

50 000 företagare får samtal från Företagarna i Finlands nummer 09 4255 0787 – det lönar sig att svara!

Bästa företagare! Då du får ett samtal från numret 09 4255 0787 är det Företagarna i Finlands automatiska telefontjänst som ringer.  

– Vi vill betjäna våra medlemmar på bästa möjliga sätt, säger Företagarna i Finlands kunddirektör Johanna Hallikainen. Företagarnas automatiska telefontjänst Jenni ringer upp sina medlemmar i ärenden som berör t.ex. medlemsenkäter, komplettering av kontaktuppgifter eller ändringar i betalningssätt.

Det är fråga om ett så kallat automatiskt samtal där en kvinnlig röst säger: "Det här är Jenni från Företagarna i Finland, hej". Därefter ställer Jenni frågor om ovan nämnda medlemsärenden, till exempel om företagets e-post eller om företagaren i fortsättningen vill ha fakturan i elektroniskt format eller som e-faktura.

Automatiska samtal, så kallade robotsamtal, baseras på samtalsautomatisering, robotik och maskinintelligens. On-Time Research Solutions Oy, som producerar tjänsten, berättar för Företagarna i Finland att den automatiska telefontjänsten Jenni har tekniska förutsättningar att ringa upp till 3600 samtal i timmen.

– För oss är det viktigt att få kontakt med våra medlemmar, säger Johanna Hallikainen. Vi vill testa automatiska samtal som möjliggör att ärenden flexibelt kan skötas direkt. Det automatiska samtalets röstigenkänning underlättar skötseln av ärenden. Vi väntar med spänning på hurudant mottagande Jenni får. Målsättningen är att utveckla och förbättra tjänsten i alla våra kanaler.

toimitus(at)yrittajat.fi