Sök

Arbetslivsbarometern: god tillit i små företag

Den senaste Arbetslivsbarometern visar att ju mindre företag desto bättre upplevelse har arbetstagarna gällande förtroende, öppenhet och rättvisa. 

– Detta skapar en bra grund för att förbättra sysselsättningen, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula från Företagarna i Finland. 

Arbetsförhållandena är på en bra nivå i företag av alla storlekar. I mikroföretag med under tio anställda upplever hela 87,8 procent av arbetstagarna att påståendet "relationen mellan arbetstagarna och ledningen är öppen och konfidentiell" passar in tämligen eller väldigt bra på den egna arbetsplatsen. Dessa uppgifter framkommer i Arbets- och näringsministeriets senaste Arbetslivsbarometer.  

Över 90 procent av de finländska företagen har färre än tio arbetstagare. Bland de oorganiserade företag som inte hör till arbetsgivarförbund och som är skyldiga att följa kollektivavtal med allmänt bindande verkan har mer än hälften, cirka 50 000, i genomsnitt fem arbetstagare.

– Arbetslivsbarometerns färska resultat visar igen att små företag har en öppen och förtrolig atmosfär och att information når fram. Den här trenden ses i arbetslivsbarometern år efter år, säger Företagarna i Finlands sakkunnige Albert Mäkelä .  

Lokala avtal bör utvidgas 

Gällande avtalen är företag i ojämlik ställning, beroende på om företaget hör till ett arbetsgivarförbund eller inte.

– Arbetslivsbarometern ger beslutsfattarna tillförlitlig information och ett bra stöd för att utvidga möjligheterna till lokala avtal i oorganiserade företag. Som det nu är behandlar lagen dessa diskriminerande, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula. Det lönar sig att utvidga lokala avtal, det skulle gagna sysselsättningen.

Arbets- och näringsministeriet följer årligen upp kvaliteten och utvecklingen av arbetslivet i Finland med Arbetslivsbarometern. Barometern baseras på löntagarnas svar. Resultatet från den senaste barometern baseras på enkäten som genomfördes i augusti och september 2018, då med 1066 svar från den privata sektorn.

I sin utredning "Yrittäjä – hyvä työnantaja" granskade Företagarna i Finland Arbetslivsbarometerns enkätmaterial så att svaren delades in enligt företagets storlek. Företagarna i Finland har redan i över tio års tid utfört den här utredningen, baserad på Arbetslivsbarometerns material.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi