Sök

Innovationssedlarna kan ansökas igen: I fortsättningen en självrisk på tusen euro

Finansieringen som Business Finland beviljar har ändrats från och med den 20.1.2020.  Nu kan man ansöka om innovationssedlarna igen.

Innovationssedeln är en finansiering på 5000 euro som företag kan köpa självvalda experttjänster för. Syftet är att erbjuda företag möjlighet att utveckla nya produkter och tjänster med internationell potential och sänka tröskeln till användning av experter. Business Finland beviljar innovationssedeln.

Innovationssedeln uppkom i tiderna på Företagarna i Finlands initiativ. Företagarna har ansett det viktigt att finansiering fortsätter.

Testet med innovationssedlarna avslutades i december och nu trädde finansieringen i kraft tillsvidare från den 20 januari. Samtidigt ändrades villkoren för finansieringen så att det i fortsättningen finns en självriskandel på tusen euro.

Finansieringen riktas särskilt till företag som inte tidigare ansökt om offentligt utvecklingsstöd. Sedeln kan ansökas på Business Finlands webbtjänst.

Business Finland betalar högst 4000 euro (+ moms) till tjänsteproducenten som erhåller innovationssedeln. Sedelns totala summa (5000 euro + moms) bevaras i och med självriskandelen. Syftet med självriskandelen är att öka de sökandes engagemang i projekten.

Testet med innovationssedeln visade att det finns intresse för finansieringen. Från början har 525 företag (7,5 procent av de som erhållit sedeln) beviljats annan finansiering från Business Finland för totalt 612 projekt efter innovationssedelprojektet. På basis av Business Finlands utredning skulle åtta av tio projekt helt eller delvis inte ha genomförts utan sedlar.

Läs en sökandes erfarenheter om innovationssedeln här.

Obs! Business Finlands information bakom länkarna på finska.

Bild: Getty Images

Yrittäjäsanomat

toimitus(at)yrittajat.fi