Sök

Ny borgen för sme-företagare, snabbt beviljande en fördel – Kontrollera om ditt företag uppfyller villkoren

Finnvera har sedan september erbjudit företag en ny smf-borgensprodukt. Den kan erhållas om verksamheten är lönsam. Lånet kan inte användas till exempelvis företagsköp eller exportfinansiering.

Smf-borgen är en borgen utan säkerhet avsedd för verksamma sme-företag. Den riktas till tillväxtorienterade företag som har ett mindre finansieringsbehov på mellan 10 000 och 150 000 euro.

Borgen lämpar sig för skuldebrevslån beviljade av banken. Enligt Finnvera erbjuds den till finansiering för företagets investerings-, driftskapital- eller produktutvecklingsbehov.

– Fördelen med den här borgen är att banken kan ansöka om den elektroniskt från Finnvera och vi behandlar den snabbt. Vårt servicelöfte till bankerna är tre arbetsdagar, men i praktiken har vi fattat beslut på ett dygn, berättar produktchef Leena Waarna .

För företagaren är det enkelt; ärenden som berör lånet med smf-borgen sköts endast med den egna banken.

– Då kunden ansöker om finansiering direkt från Finnvera behandlar man borgensansökan, intervjuar företagaren och så ber man om bokslutsuppgifterna. I smf-borgensmodellen bedömer banken projektet. Fördelen för företagaren är att banken känner kunden sedan tidigare, säger Waarna.

Smf-borgen täcker 80 procent av banklånet. Finnvera kräver inte någon säkerhet av företaget för smf-borgen. Europeiska fonden för strategiska investeringar, COSME, ger en garanti, som möjliggör borgen utan säkerhet, till Finnvera.

Företagare tackar för det snabba lånet

Ajutech Oy i Alavo tillverkar metallprodukter till bland annat markanläggningsmaskiner. Produkterna säljs runt om i världen. Nyligen ansökte företaget om lån för maskininvesteringar till de nya produktionsutrymmena.

– Den egna Sparbanken ansökte om Finnveras smf-borgen för vårt lån. Processen var enkel. Företagets insats i ansökningsskedet var ganska minimal, säger företagaren Arto Ulvo.

Förutom till anskaffning av maskiner användes lånet även till att stärka driftskapitalet. Ajutech har de senaste åren vuxit med tjugo procent per år. Företaget har i flera etapper använt sig av finansiering.

– Smf-borgen var ett ganska lockande alternativ. Borgen är ganska viktig inom företagsvärlden, den möjliggör tillväxt. Vi skaffade produktionsutrymmena tidigare och nu skaffade vi utrustningen, berättar Ulvo.

Han anser inte att smf-borgens begränsade högsta lånebelopp på 150 000 euro är ett problem.

– I det här skedet var lånebeloppet lämpligt. För större lån finns det istället andra former av borgen, konstaterar han.

Borgen beviljas enligt dessa villkor

Banken bedömer om villkoren för smf-borgen uppfylls. Företagets och dess ansvarspersoners kredituppgifter måste vara i skick. Dessutom ska det ansökande företagets verksamhet vara lönsam.

Smf-borgen förutsätter att företaget har varit verksamt i minst tre års tid. Det sökande företagets Rating Alfa-klass måste vara minst A (enligt Suomen Asiakastietos Rating Alfa-klassificering). Det finns sju klasser.

– Borgen beviljas inte för företagsaffärer eller till att finansiera export, Finnvera har andra produkter för detta ändamål. Dessutom ska företaget vara personägt till 50 procent, berättar Waarna.

Lånet som garanteras kan beviljas av banken eller försäkringsbolaget. Hittills har borgen beviljats nästan 200 företag.

För smf-borgen uppbär Finnvera en borgensprovision och en expeditionsavgift. Borgensprovisionen debiteras med tre månaders mellanrum. Dess storlek är tre procent av borgenssaldot som banken uppger.

Ytterligare information om smf-borgen på Finnveras webbsidor.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi