Sök

Här är klara anvisningar om företagarens anmälan av lön till inkomstregistret – Fel har förekommit i anmälan

Löner som företagaren lyfter från sitt företag och information om tillämpad arbetspensionsförsäkring ska anmälas till inkomstregistret.

I början av året har man upptäckt fel i anmälningarna till inkomstregistret.

– Man upptäckte fel i anmälningarna till inkomstregistret gällande företagarnas anmälan om löner, särskilt gällande undantagstillstånd i försäkringar. Vi har även fått respons om att man inte gett tillräckliga anvisningar, säger Mirkka Piirainen, som är operativt ansvarig för inkomstregistret.

Skatteförvaltningen meddelar att om företagaren är försäkrad enligt lantbruksföretagarnas pensionslag väljer man Lantbruksföretagarens pensionsförsäkring (LFÖPL). Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) om företagaren är försäkrad enligt företagarens pensionsslag.

Pensionsarrangemangnummer och pensionsanstalt anmäls inte i inkomstregistret. Uppgiften om yrkesklass anmäls inte heller.

Socialförsäkringsavgifterna kan dras två gånger om uppgiften inte upphävs – kryssa i rätt rutor.

Uppgifter om arbetsinkomst anmäls inte i inkomstregistret, men företagarens lön ska anmälas till inkomstregistret med tanke på beskattningen. Lön anmäls i inkomstregistret genom inkomstslag. Privata uttag anmäls inte i inkomstregistret.

Standarden för inkomstslagen är att inkomsten omfattas av socialförsäkringsavgifter. Skatteförvaltningen ger råd om hur företagaren anmäler lön. Gällande företagarens lön ska ovannämnda uppgift upphävas genom att anmäla typen av undantagssituation för försäkring. Om denna uppgift inte anmäls i anmälan för företagarens lön kan socialförsäkringsavgifterna dras två gånger.

Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)

Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Observera att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift fastställs på basis av den lön som betalats och då används inte uppgiften ”typ av undantagssituation för försäkring”. För lön som betalats till en företagare tas arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ut och uppgifterna anmäls skilt för varje företag en gång i månaden, med arbetsgivarens separata anmälan.

Anmälan av uppgifter i delägarställning visavi betalaren till inkomstregistret

Ange denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren står i delägarställning i förhållande till betalaren, dvs. är delägare i företaget eller deltar i dess verksamhet med investerat kapital. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

Tidigare rapporterade vi även om inkomstregistrets klientråd, med vars hjälp Skatteförvaltningen strävar efter att utveckla inkomstregistret.

 

Toimitus

toimitus(at)yrittajat.fi