Sök

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Det avtalas redan nu i det tysta på arbetsplatserna – men det finns fortfarande cirka 50 förbud mot lokala avtal i lagen

Enligt Företagargallupen har tre av fyra arbetsgivarföretag avtalat lokalt om till exempel arbetstider, trots att man inte skulle få det enligt lagen.

I Företagargallupen, som publicerades i december, svarade 1007 företagsrepresentanter. Bland alla företag hade lite över hälften (53 %) avtalat lokalt om ärenden som gällde alla arbetstagares anställningsförhållanden, som exempelvis arbetstider.

Bland företag som sysselsätter minst två personer hade man gjort lokala avtal i 74 procent av företagen. Flest ärenden har avtalats lokalt inom industrin (77 %) och minst inom servicebranschen (46 %).

Företagargallupen utfördes av Kantar TNS på uppdrag av Företagarna i Finland. Enkäten besvarades av 1007 företagare runt om i Finland.

– Det är intressant att lokala avtal om till exempel arbetstider har upprättats i cirka tre av fyra arbetsgivarföretag. Siffrorna är nästan de samma oberoende av företagets organisering, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen . 

Undersökningen beskriver inte vad man mer specifikt avtalat om. Enligt Pentikäinen är det uppenbart att många som upprättat avtal inte är medvetna om lagen och begränsningarna gällande kollektivavtalen.

– Vi vet inte exakt hur många av de lokala arbetsplatsavtalen som renodlat följer lagen och kollektivavtalen. Problemet är att om någon bestrider ett ärende kan företaget få en stor räkning, säger Mikael Pentikäinen.

Hysch-hysch-avtal

Forskningsdirektören vid ”Forskningscentret för arbetslivet” vid Tammerfors universitet, professor Harri Melin, sa i början av februari till Yle att man redan i 10–15 års tid i stor utsträckning har avtalat lokalt på arbetsplatser och att trenden blivit allt vanligare.

– Det finns en massa olika flexibla arrangemang på de finländska arbetsplatserna som man inte just talar om, säger Melin.

– Vi fick höra att "vi har avtalat så här och så här med arbetsgivaren, men säg inget till fackförbundet". Och arbetsgivare har under intervjuer berättat att "vi har avtalat om sådana här arrangemang, men det lämpar sig inte alls att tala om dessa med någon från Finlands näringsliv", säger professor Melin om undersökningen till Yle.

Företagaren och arbetstagarna är nödvändigtvis inte medvetna om de agerat enligt kollektivavtalet och lagen. För säkerhets skull håller man låg profil.

50 förbud om lokala avtal

Små företag som inte hör till arbetsgivarförbund är i en ojämlik ställning jämfört med större, organiserade företag. Verksamheten begränsas av cirka 50 förbud som rör lokala avtal baserade på lagar.

Företagarna i Finland har redan länge arbetat för underlättandet av lokala avtal.

I Finland finns det kring 90 000 arbetsgivarföretag varav cirka 20 000 är organiserade, dvs. hör till arbetsgivarförbund. Största delen av arbetsgivarföretagen, cirka 50 000, är oorganiserade, de hör alltså inte till något förbund. De följer branschens kollektivavtal enligt allmänt bindande verkan.

Dessutom är 20 000 arbetsgivarföretag på det s.k. fria fältet, dvs. det finns inga kollektivavtal inom deras bransch.

Samtidigt visar undersökningen att företag vill avtala i större utsträckning än för närvarande.

94 procent av de lokala avtalen har gjorts med hela personalen, inte med personalrepresentanten. I mikroföretag (under 10 arbetstagare) har så gott som alla avtal uppgjorts med hela personalen. 

– Detta är en ytterst stark signal på att det måste vara möjligt att göra lokala avtal med hela personalen, säger Pentikäinen.

Kantar TNS samlade in undersökningsinformationen under de två första veckorna i december 2019.

toimitus(at)yrittajat.fi