Sök

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Köpcentret Tripla lyfte fram ett hett problem: "Det verkar vara kutym i landet att inte bry sig om lagen om betalningsvillkor"

Problemet med jättelånga betalningstider kan nödvändigtvis inte lösas utan anmälningstjänst. Det anser Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

Köpcentret Tripla, som med finländska mått mätt är ett massivt byggprojekt, har lyft fram företagens långa betalningstider. Tripla är beläget i Böle i Helsingfors.

YLE rapporterade i februari att YIT meddelat sina underentreprenörer att deras fakturor betalas först efter vidare utredningar. En del av fakturorna har förfallit för flera månader sedan. Enligt information som Företagarna i Finland tagit del av har en del av företagen fodringar på upp till tusentals euro, som de tvistat över med YIT i flera månader.

Vi har tidigare berättat om problem som långa betalningstider orsakat småföretagare. I Företagargallupen i höstas berättade över 60 procent av de som svarade att betalningstiderna har förlängts utan att man avtalat om detta med den som fakturerat. Förutom inom byggbranschen har problemet framkommit även inom industri- och handelsbranschen. Betalningstiderna lyftes även fram i Företagargallupen år 2018 .

I värsta fall kan orimligt utdragna betalningstider vara förödande för företagen.

– Stora företag, ibland även små, betalar inte sina fakturor i tid. Det är fråga om ett akut problem som kan orsaka väldigt svåra situationer. Det verkar vara kutym i landet att inte bry sig om lagen om betalningsvillkor, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Det som gör YIT:s lösning speciell är att det, enligt YLE, är fråga om ett omfattande beslut att inte betala vissa entreprenörers fakturor innan en utredning är gjord.

Enligt lagen är den maximala betalningstiden 30 dagar om annat inte avtalas. Avtal om längre betalningstider är möjliga, men enligt Pentikäinen använder man sig av långa betalningstider utan att avtala skilt om dem.

– Ibland är det naturligt med långa betalningstider, men man måste alltid avtala om dessa och hålla sig till avtalet. Betalningstiderna kan förlängas till 60 dagar oberoende av vad som sägs i avtalet, säger Pentikäinen.

Är lösningen en anmälningstjänst?

Enligt Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen, vågar inte många företag tvista om sina fordringar.

– Informationen vi får från företagarna är att de inte vill tvista om fakturor från avtalskunder i eget namn. Det kan innebära förlust av kundrelationer och ett skadat rykte, säger Toivonen.

Företagarna i Finland föreslår en anmälningstjänst som lösning. Via den kunde företag som lider av långa betalningstider anonymt göra en anmälan.

– Det finns ju övervakande myndigheter i Finland, till exempel på konsumentskyddssidan och i konkurrensärenden, där man kan göra anonyma anmälningar, berättar Toivonen.

Man kunde göra en anmälan om företag som agerar fel till myndigheten som övervakar betalningstider. Reformen skulle bemöta företagarnas önskan om att man borde kunna berätta om detta anonymt.

Enligt Mikael Pentikäinen borde man noggrant fundera över vem som kunde fungera som övervakande myndighet för anmälningstjänsten.

– Då det kommer fler angivelser om samma firma kunde myndigheten granska ärendet och ta reda på vad det är fråga om, säger Pentikäinen.

"Syftet är inte att agera bank"

YIT:s ensidiga beslut om att frysa entreprenörernas betalningar gäller inte alla som deltagit i Tripla-projektet. Top Building Oy:s verkställande direktör Tommi Hannuksela har inget att klaga på gällande YIT:s verksamhet.

– Varje faktura har betalats i tid. Allt har fungerat bra, berättar han. Sett till skalan var projektet säkert det största vi någonsin kommer att ha.

Hannukselas företag ansvarade för stommarna till köpcentret Tripla, parkeringshallen, Böle station och de nya våningshusen. Enligt Hannuksela har alla klanderfritt betalat sina fakturor till företaget de senaste åren, även i andra projekt.

– Betalningstiderna har förlängts, men om jämförelseobjektet är övriga Europa är betalningstiderna fortfarande rimliga i Finland, anser Hannuksela.

Top Buildings betalningstider har i genomsnitt varit 30 dagar, som kortast 21 dagar.

– Jag tycker det är lämpligt. Jag skulle inte vilja ha längre eftersom syftet inte är att agera bank. Bankerna gör det inte heller utan ersättning, säger Hannuksela.

Top Building sysselsätter cirka 75 personer och företaget omsätter cirka 15 miljoner euro.

Bild: YIT

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi