Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

FPA: En person som befinner sig i coronaviruskarantän utomlands får inte dagpenning för smittsam sjukdom – arbetsgivaren måste anmäla om förlorad inkomst

FPA kan betala dagpenning för smittsam sjukdom men den utbetalas inte för personer som befinner sig utomlands i isolering eller karantän.

Om arbetstagaren har beordrats vara borta från sitt arbete till exempel på grund av coronaviruset, kan FPA betala ”dagpenning för smittsam sjukdom som ersättning för förlorad inkomst”.

Det finns ingen självrisktid på dagpenning för smittsam sjukdom och det är en ersättning till fullt belopp för arbetstagarens förlorade inkomst. Arbetstagarens dagpenning bestäms utgående från den lön som hen skulle fått om hen var i arbete.

Företagarens dagpenning bestäms på basis av den giltiga FöPL- eller LFöPL-årsinkomsten i början av frånvaron.

Ersätter försäkringen om du råkar ut för coronaviruset?  Läs mera här.

Företagare, kontrollera väsentliga uppgifter och agera vid behov 

Förutsättningen för att erhålla dagpenning för smittsam sjukdom är att kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har fattat beslut om frånvaro från arbete, isolering eller karantän. Dagpenning för smittsam sjukdom kan även betalas i fall där en vårdnadshavare till barn under 16 år är tvungen att vara borta från arbetet då barnet har beordrats hållas hemma för att förhindra smittspridning.

Arbetsgivare som betalar lön för tiden som en arbetstagare är beordrad frånvaro, kan ansöka om dagpenning för smittsam sjukdom från FPA. Om arbetsgivaren ändå ordnar arbete för samma lön åt sin arbetstagare under frånvarotiden är man inte berättigad till dagpenning för smittsam sjukdom. Detta gäller exempelvis distansarbete. Om lönen som betalas för annat arbete är lägre, betalas dagpenning för den förlorade inkomstens del.

FPA behöver en anmälan om arbetstagarens förlorade inkomst och frånvarotid av arbetsgivaren då det gäller dagpenningen för smittsam sjukdom. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar utbetalas inte dagpenning för smittsam sjukdom för personer som befinner sig utomlands i isolering eller karantän. Gällande EU-länderna är situationen just nu under utredning.

Arbetsgivaren måste anmäla om förlorad inkomst och frånvaro till FPA oberoende av om arbetsgivaren betalar lön för frånvarotiden eller inte.

Tillsvidare har det inte inkommit ansökningar gällande karantäner till FPA.

Tilläggsuppgifter om dagpenning för smittsam sjukdom finns på FPA:s sidor.