Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Förvärrad spridning av coronavirus kan straffa metallverkstäderna - Varaktigheten avgörande

Sme-företagens tillväxtförväntningar har tydligt sjunkit. De verkliga effekterna av coronaviruset väntas om några månader.

Resultatet från Kauppalehtis nyaste mätning av KL-index för den kommande ekonomiska utvecklingen går i samma riktning som den tidigare publicerade sme-barometern: Den ekonomiska tillväxten väntas avta under det kommande året. Båda enkäterna har genomförts innan coronavirusets omfattande spridning.

KL-indexet, som fastställts sedan år 2012, har varit på "is" endast två gånger. Så här svagt resultat innebär i praktiken att företagen inte längre räknar med tillväxt. En motsvarande situation inträffade senast år 2014.

Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen uppskattar att coronaviruset kan orsaka ännu större besvär för sme-företagare.

– För Företagarna i Finlands medlemskår, dvs. sme-företagarna, kan coronaviruset visa sig bli besvärligt. Det kan bli en så kallad "dubbelchock". Om en inhemsk huvudman hamnar i svårigheter får underleverantörsföretaget problem. Om företaget i fråga har en direkt varu- eller tjänsteexport till en utländsk huvudman förvärras situationen ytterligare.

Största utmaningen för små företag är om personalen måste sättas i karantän eller om många arbetstagare insjuknar.

– Det kan vara svårt att hitta ersättande personal i de minsta företagen. Det kan uppstå situationer där det inte finns så många arbetstagare på plats och arbetar.

Effekten skulle vara betydande

Nortech Metals företagare Jari Viertola i Storkyro är medveten om eventuella kommande problem.

– Effekterna av coronaviruset syns inte ännu, men vi följer situationen hela tiden. Vi får komponenter med fartyg från Asien och det är troligt att situationen förändras.

I Kina har hela fabriker stängts på grund av coronaviruset. Om Finland påverkas av effekterna kommer de med fördröjning, tror Viertola.

– Leveransvägen är lång. Om kranen stängs i den ena ändan tar det 4–5 månader innan leveranserna stagnerar hos oss. I det här skedet tycks det fortfarande finnas ett lager på fabrikerna, som de kan skeppa till oss i Finland. Och jag vet inte om de fabriker som levererar varor till oss har stängts.

Viertolas företag är till stor del beroende av underleverantörsnätverket, precis som många andra företag inom metallbranschen i Finland.

– Om något företag inte kan leverera komponenter till oss måste vi hitta en ersättande leverantör. Det tar tid. Vi har varit tvungna att göra det tidigare också. Om coronavirusets effekter syns hos oss om till exempel 3-5 månader kan bytet av leverantör räcka lika länge. Effekten skulle alltså vara betydande. Dessutom skulle många andra metallverkstäder vara ute på samma jakt och söka nya leverantörer, säger Viertola.

Om man blir tvungen att söka en ny komponentleverantör kommer leveranserna från Viertolas företag försenas. 

– Arbeten har avtalats att genomföras och levereras. Om vi i något skede skulle få komponenter igen måste arbetet färdigställas med stor brådska.

Coronavirusets varaktighet avgörande

Nortech Metal grundades 1996 och har en omsättning på 7 miljoner euro. Företaget sysselsätter kring 50 arbetstagare. Cirka 95 procent av produkterna exporteras.

Viertola har blandade känslor gällande coronaviruset.

– Det sägs att säsongsinfluensan och vägdammet dödar fler personer än coronaviruset. Jag vet inte varför man reagerar så starkt på det här. Hos oss fortsätter en normal vardag än så länge.

Företagarnas Mika Kuismanen uppmanar att lugnt invänta coronavirusets eventuellt försämrande effekter på ekonomin.

– Det är omöjligt att exakt uppskatta coronavirusets ekonomiska effekter i det här skedet. Å andra sidan är det klart att coronaviruset har en negativ effekt på företagen. Det som hänt redan nu, alltså att några leveranskedjor har fått problem och att det är svårt att resa, visar att vi kommer att se effekterna med fördröjning under de kommande kvartalen.

Enligt Kuismanen är det avgörande hur långvarigt coronaviruset blir.