Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Coronaviruset slår allt hårdare mot företag

Situationen som coronaviruset orsakar återspeglas på många sätt också i finländska företag. Även jag får i ökad utsträckning meddelanden från företagare runt om i Finland om en försvårad situation. Problemen på företagsfältet är mångskiftande.

Det finns reseföretag vars kundströmmar har sinat då turismen begränsats. Det finns företag där efterfrågan på deras produkter och tjänster avtagit då marknaden tystnat. Det finns företag som inte klarar av att betjäna sina kunder då de inte fysiskt har möjlighet att komma till dem. Till exempel håller flygtrafiken till Kajanaland på att avta då Finnair har ställt in flygen dit.

Det finns branscher vars centrala marknadsplats har stängt. Då det är så här kan företagen inte sälja och företagarna får inga inkomster att betala löner och andra kostnader med. Till exempel kommer den inställda pälsauktionen att orsaka betydande problem får många.Det finns företag som inte får komponenter till sina produkter. Om delar saknas kan produkten inte levereras.

Beslutsfattarna måste se till att funktionsförmågan kvarstår i det finansiella systemet

Många företag har redan råkat ut – eller kommer att råka ut – för en situation där pengarna tar slut. Vissa har buffertar, men inte alla. Det kan uppstå en kassakris och man klarar inte av sina åtaganden.

Vi kommer utan tvekan att se permitteringar, uppsägningar och tyvärr även konkurser.

Beslutsfattarnas uppgift är att se till att det finansiella systemet förblir funktionsdugligt och att så många företag som möjligt får hjälp i krisen. Det återstår att se om coronavirussituationen minskar tillväxten i företagen, vilket minskar möjligheten att investera och i fortsättningen att finansiera även offentliga tjänster.

Hjälp av offentliga instanser

Lyckligtvis finns det offentliga instanser som har verktyg för att bygga broar över det värsta läget. Finnvera är ett exempel. Regeringens uppgift är att säkerställa att Finnvera har tillräckligt med verktyg och resurser att stöda företagen i deras finansiella svårigheter.

Även bankerna bär ett ansvar och måste undvika att överreagera. Dessutom borde Europas beslutsfattare överväga att tillfälligt underlätta bestämmelserna i banksystemet för att minimera effekten av viruset.

Det ligger i samhällets intresse att företag inte i onödan försätts i konkurs på grund av något som inte har att göra med deras ekonomiska situation, utan på grund av chocken som coronaviruset orsakar.

Det är även viktigt att statliga aktörer – till exempel Business Finland – förhåller sig flexibelt till att exempelvis inhibera resor till mässor.

Det är viktigt att följa anvisningar för att undvika coronaviruset

Företagarföreningen följer noggrant utvecklingen av situationen. Vi har gett anvisningar till företagen och vi är ständigt i kontakt med beslutsfattarna.

Finland har en kvalitativ regering och myndigheter som kan sin sak. Det är viktigt att lita på dem och följa deras anvisningar.

Jag ber även företagare att vara i kontakt gällande sina problem antingen med den egna regionföreningen eller med Företagarna i Finland, så att vi får en så bra bild som möjligt av läget.

Situationen som coronaviruset orsakar är unik. Det är dock inte den första krisen som världen och dess företag möter. Därför vågar jag säga att vi kommer att klara även detta, men att varje företagare måste överväga sina egna riktlinjer och förbereda sig på att situationen försvåras och att den svåra tiden pågår länge.

Mikael Pentikäinen

verkställande direktör

Företagarna i Finland