Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ännu hinner du höja FöPL om du är rädd att hamna i coronakarantän

Företagare hinner ännu påverka storleken på sin dagpenning för smittsam sjukdom om man är rädd att hamna i karantän på grund av coronaviruset. FPA betalar dagpenning för smittsam sjukdom även åt företagare, om man försatts i karantän.

FPA kan betala dagpenning för smittsam sjukdom då en företagare eller arbetstagare beordrats vara borta från arbetet för att förhindra spridningen av någon smittsam sjukdom, exempelvis coronavirus. För företagare bestäms dagpenningen utgående från betald FöPL eller LFöPL.

– Dagpenningen för smittsam sjukdom bestäms på basis av gällande FöPL-inkomst då karantänen inleds. Om företagaren själv insjuknar betalas sjukdagpenning utgående från de senaste 12 månaderna, berättar Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Man kan inte försätta sig själv i karantän, utan karantänen måste beordras av en myndighet på basis av lagen om smittsam sjukdom. I praktiken är det sjukvårdsdistriktets ansvarsenhet.

– För självständiga, proaktiva åtgärder betalas inga ersättningar, säger Hellstén.

Endast en dags självrisk vid insjuknande

Det finns ingen självrisktid på dagpenning för smittsam sjukdom. Dagpenningen är en fullskalig ersättning för förlorad inkomst.

– En arbetstagare får i praktiken samma dagpenning som den lön som skulle utbetalats under tiden i fråga. Företagares förlorade inkomst ersätts till 100 procent enligt FöPL-inkomsten, säger Hellstén.

Han konstaterar att man ännu hinner höja sin FöPL om man är rädd att hamna i karantän. På så sätt kan man få högre ersättning, företagare fastställer nämligen ofta sin FöPL-inkomst alltför lågt.

Företagarens självrisktid gällande sjukdagpenningen är endast en dag, från och med andra dagen kan man få sjukdagpenning. 

– Nu lönar det sig, om det praktiskt är möjligt, att direkt stanna hemma och arbeta på distans om man har förkylningssymptom. Det är bra att söka sig till en läkarmottagning istället för till kontoret om man har symptom, säger Hellstén.

Enligt FPA har vårdnadshavare till barn under 16 år rätt till dagpenning för smittsam sjukdom om barnet försatts i karantän och om vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Läs artikeln: Ersätter försäkringen om coronaviruset slår till?

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi