Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna presenterar ett omfattande coronakrispaket

Coronaviruset orsakar allt större problem för finländska företag. Problemen på företagsfältet är varierande. – Situationen är allvarlig redan nu och risken finns att situationen kan försämras betydligt. Det behövs målmedvetna åtgärder för att trygga företagens fortsättning, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

– Människors hälsa kommer naturligtvis i första hand. Det är dock svårt att värna om hälsan om coronaviruset stjälper näringslivet och tjänsterna, säger Pentikäinen.

Enligt Pentikäinen är det viktigt att hitta olika verktyg så man klarar av att beakta företagens olika behov och problem. Det är också väsentligt att trygga finansieringen av verksamheter.

– Vi listade betydande åtgärder som vi hoppas beslutsfattarna begrundar och utvecklar.

Ett tio punkters coronakrispaket

Företagarna presenterar ett coronakrispaket i tio punkter. Dessa kan hjälpa företag att komma över den värsta krisen. Beslutsfattarna måste säkerställa att det finansiella systemet förblir funktionsdugligt och att så många företag som möjligt hjälps i krisen. Även bankerna bär ett ansvar och måste undvika att överreagera.

  • Regeringen ger Skatteförvaltningen anvisningar om att göra det möjligt för företag att tidsbundet och utan ränta skjuta upp anmälan och betalning av skatter på eget initiativ, som exempelvis mervärdesskatt och arbetsgivarprestationer, tills coronakrisen är över.
  • Det möjliggörs att företagarpensionsavgifter (FöPL) och arbetsgivarens arbetspensionsavgifter (ArPL) tidsbundet kan skjutas upp tills coronakrisen är över.
  • Det möjliggörs att pensionsbolagens bestämmelser om solvens tillåter pensionsbolagen att vara flexibla i krissituationen och att de inte är tvungna att sälja finländska aktier till underpris.
  • Finnvera skapar ett "coronalån" av sme-borgen. Det är tillgängligt för alla företag, inte bara för tillväxtföretag. Finnvera reserverar tillräckligt med resurser till lånens finansiering och behandlingen av ansökningarna. Staten säkerställer att Finnvera har förutsättningar att trygga företagens finansiering.
  • Bankerna förhåller sig positivt till att skjuta upp avkortningen av lån och kräver inga sanktionsavgifter om företag inte klarar av att agera enligt låneprogrammet på grund av coronakrisen.
  • Finansministern kallar bankernas och arbetspensionsbolagens ledningar och näringslivets representanter till rundabordssamtal, där man går igenom de i Finland verksamma bankernas och pensionsbolagens möjligheter att hjälpa företagen över coronakrisen.
  • Man förutsätter att arbetspensionsbolagen förhåller sig flexibelt till indrivningen av pensionsavgifter från företag som hamnat i betalningssvårigheter. I företagen förhandlar man lokalt om lösningar som kan sänka lönekostnaderna och skapa en flexibilitet som kan minimera permitteringar och uppsägningar.
  • Arbetsgivarföretaget bör kompenseras för löneutgifter som orsakas av att en anställd stannar hemma för att sköta ett sjukt barn eller ett barn i karantän. Det är orimligt att den enskilda arbetsgivaren ensam måste stå för dessa kostnader.
  • Kollektivavtalsparterna måste ha beredskap att även använda krisparagrafen, om en sådan skrivits in i kollektivavtalet.

Konkurser måste undvikas

Pentikäinen konstaterar att situationen som coronaviruset orsakar är unik.

– Vi kommer att klara detta, men varje företagare måste förbereda sig på att situationen försvåras och att den svåra tiden pågår länge. Offentliga myndigheter måste hjälpa företagen över det värsta. Det ligger i samhällets intresse att företag inte försätts i konkurs i onödan, på grund av chocken som coronaviruset orsakar, konstaterar Pentikäinen.

Tilläggsuppgifter:

Viktiga coronanyheter och direktiv för företagare sammanställs på finska här: https://www.yrittajat.fi/korona

 

Verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944,

 

Företagarna i Finland är till medlemsantalet näringslivets största centralorganisation med 115 000 medlemsföretag och man driver de små och medelstora företagens ärenden i Finland. Bland medlemsföretagen är 50 000 arbetsgivarföretag. De sysselsätter cirka 660 000 personer inklusive företagarna. Sysselsättningssiffrorna baseras på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationens verksamhet bygger på närmare 400 lokala föreningar, 20 regionorganisationer och 58 branschorganisationer. Tilläggsuppgifter: www.yrittajat.fi.