Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Coronaviruset och medlemsavgifterna

Situationen som coronaviruset orsakar återspeglas på många sätt i finländska företag. Vi får i ökad utsträckning meddelanden från företagare runt om i Finland om en försvårad situation. Vi vill stöda dessa företagare genom att erbjuda möjlighet till uppskov med inbetalningen av medlemsavgiften.

Medlemsavgifterna och eventuella betalningspåminnelser skickas normalt till alla medlemmar men om du behöver längre betalningstid kan du kontakta vår medlemsservice på adressen . Berätta ditt medlemsnummer eller ditt företags hela namn samt hur mycket tilläggstid du behöver för att betala medlemsavgifen. Du kan även komma överens om att betala i rater.

Vi har samlat information om hur coronaviruset påverkar företagen och företagandet på adressen https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakt.... Vi berättar på sidan även vad Företagarna i Finland föreslår för att råda bot på problemet.  Vi anser att beslutsfattarnas uppgift är att se till att det finansiella systemet förblir funktionsdugligt och att så många företag som möjligt får hjälp i krisen. Bekanta dig med sidan, det kan löna sig!