Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Fem tips om hur du ansöker om sjukdagpenning eller dagpenning för smittsam sjukdom

Många företagare är omedvetna om hur man ansöker om sjukdagpenning eller dagpenning för smittsam sjukdom gällande coronaviruset. Ta del av våra fem tips som underlättar ansökan om dagpenning.

1. Skaffa läkarintyg

Förutsättningen för att få den s.k. FöPL-dagpenningen som betalas för de första nio dagarna är ett intyg över arbetsoförmågan från minst en hälsovårdare eller sjukvårdare. För den egentliga sjukdagpenningen förutsätts minst ett A-intyg från läkare för de första 60 dagarna av arbetsoförmåga och därefter ett mer omfattande B-intyg. 

– För företagare är det viktigt att komma ihåg att sjukdagpenning kräver ett läkarintyg. Ofta är det så att företagare inte har företagshälsovård och då är det inte en självklarhet att hämta ut ett intyg, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

2. Fyll i ansökan på FPA:s sidor

Sjukdagpenning kan ansökas elektroniskt, ansökningsformulär finns på FPA:s sidor här. Samma formulär används även vid ansökan om till exempel dagpenning för smittsam sjukdom, som coronaviruset. Dagpenning kan erhållas för karantän och isolering. Till FPA:s e-tjänst loggar man in med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Till ansökan bifogas läkarintyg eller bestämmelse om karantän och övriga nödvändiga bilagor. Ta foto av dem med smarttelefonen, om du inte fått dokumenten i elektronisk form. Varken företagare eller någon annan kan försätta sig själv i karantän. Det krävs ett beslut från kommunen eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

3. Kom ihåg självrisken

Självrisktiden för en FöPL-försäkrad företagare är numera en dag. Tidigare var självrisktiden fyra dagar, men tack vare Företagarna i Finlands påverkande arbete förkortades den till en dag från och med början av år 2018.

Om företagaren inte har en FöPL-försäkring är självrisktiden dagen för insjuknande och följande nio vardagar, precis som för löntagare.

Det finns ingen självrisk då det gäller dagpenning för smittsam sjukdom. Den ersätter den förlorade inkomsten till hundra procent.

4. Så här räknar du dagpenningbeloppet

Företagares sjukdagpenning bestäms nuförtiden endast utgående från företagarens årsinkomst i pensionsförsäkringen, alltså FöPL-arbetsinkomsten.

För de första nio dagarna baseras den FöPL-försäkrades dagpenningbelopp endast på FöPL-inkomsten. Därefter beaktas även övrig årsinkomst vid sidan av företagsverksamheten.

I årsinkomsten beaktas löneinkomster, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-inkomst, särskilda förmåner och särskilda ersättningar för förlorad inkomst.

Sjukdagpenningens belopp kan du räkna ut med FPA:s räknare. Se ytterligare anvisningar för ansökan om sjukdagpenning på finska här.

Det är inte tillåtet att arbeta under sjukdagpenningsperioden. Man kan även be vårdande läkare om möjligheten till partiell sjukdagpenning, om hälsotillståndet tillåter att man arbetar.

– Då krävs att en läkare som känner till arbetsförhållandena bedömer om det partiella arbetet riskerar tillfrisknandet, eller tvärtom, stöder det. Förutsättningen för förmånen är att arbetet minskar till 40-60 procent från tidigare och att arrangemanget med deltidsarbete pågår minst 12 vardagar, säger Harri Hellstén.

5. Ansök inom två månader

Harri Hellstén betonar att sjukdagpenning ska ansökas inom två månader från att arbetsoförmågan börjat.

– För många kan en två månaders ansökningstid kännas kort, eftersom företagaren inte nödvändigtvis genast blir sjukledig, utan först senare. Då kan det hända att man inte längre kan få sjukdagpenning.

toimitus(at)yrittajat.fi