Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Chefsekonom Kuismanen: Även Finnveras direkta finansiering är viktig nu

– Bankernas balansräkning är stark, det finns möjlighet till spelrum och snabba åtgärder, säger chefsekonom Mika Kuismanen. Beviljande av brofinansiering är systemets fördel – så att det inte uppstår en konkursvåg som under lågkonjunkturen på 90-talet. Även banksystemet gagnas av detta i det långa loppet.

Brofinansiering innebär bland annat att man temporärt lånar pengar till gäldenärer för att hjälpa dem bevara sin likviditet tills det faktiska lånet betalas.

Det behövs mer direkt finansiering av Finnvera

Chefsekonom Mika Kuismanen tackar Finnveras snabba uppvaknande och reaktion på de ekonomiska svårigheter som coronaviruspandemin orsakat företagen. Finnvera meddelade på lördag att de uppdaterat sina anvisningar till företagen.

Finnvera har beredskap att utöka sme-företagsfinansieringen betydligt. Finansieringsbolaget kan även bevilja bankerna lov att ge amorteringsfrihet för sina lån. Gällande lån som beviljats direkt av Finnvera kan man ansöka om sex månaders amorteringsfrihet.

 – Ta först kontakt med den egna banken, gärna genast. Därefter söker Finnvera och banken med gemensamma betalningssystem efter ett snabbt sätt att kringgå en kassakris, berättar Kuismanen om processen. Företagen hamnar väldigt snabbt i svåra situationer nu. Finnvera borde i så stor utsträckning som möjligt kunna använda den egna direkta finansieringen. Den är en räddande ängel i väldigt svåra fall. 

För att utöka Finnveras direkta finansiering krävs ett beslut om ändring av ägaren, alltså staten.

Bankerna också vakna

Bankerna har också snabbt vaknat inför undantagssituationen som coronaviruset orsakat.

– Bankerna har reagerat med det allvar som krävs i situationen, säger Mika Kuismanen.

Nordea meddelade till exempel i fredags att man beviljar tre månaders amorteringsfrihet åt företag och ett halvt års amorteringsfrihet på bostadslån. Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen påpekar att bankerna och myndigheterna måste se helheten. Inom ramen för regleringarna måste man försöka hitta möjligheter i alla vinklar och vrår och utnyttja all flexibilitet.

– Den här situationen får inte befläckas med att åberopa en strikt reglering. Bankernas flexibla finansieringsarrangemang och Finnveras direkta finansiering är väldigt viktiga nu, poängterar Kuismanen.

Läs även Företagarnas finansierings- och arbetslagspaket i tio punkter.

Jari Lammassaari

jari.lammassa