Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna i Finland i intensivt samarbete för att hantera coronakrisen

Företagarna i Finland, Kommunförbundet, SEKES och SUK samarbetar för att öka rådgivningen för företagare och skapa gemensamma verksamhetsmodeller för att göra det lättare för företagare och företag att klara av situationen.

Under normala omständigheter betjänar organisationerna finländska företag med hjälp av tusentals professionella varje dag. Organisationerna anser att det nu är viktigast att säkerställa resurser för akut rådgivning till företagarna och riktar resurser till detta från sina andra verksamheter.

De initiala metoderna är bland annat att:

  •  snabbt rikta personalresurser för att ge råd åt företag i akuta krissituationer
  • utreda behovet och möjligheten till samarbete med Finnvera och NTM-centralerna gällande företagens finansieringsansökningar    
  • utreda i vilka frågor samarbete behövs mellan organisationer som representerar företagen, kommunerna, övriga kommunorganisationer och olika myndigheter
  • utarbeta tydliga anvisningar och rekommendationer för bl.a. samarbetet mellan kommunerna och företagarföreningarna under de exceptionella förhållandena

Organisationerna betonar att inget livsdugligt företag får fällas i den här undantagssituationen och alla eventuella gamla och nya metoder ska i sin helhet tas i bruk väldigt snabbt.

Företagarna i Finlands svenskspråkiga experter

Kommunförbundets rådgivare

Företagarna i Finlands svenskspråkiga juridiska rådgivare

Företagscentralernas och nyföretagscentralernas rådgivare (majoriteten betjänar på tre språk)