Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna: Paketet en bra början, ytterligare åtgärder behövs 

– Regeringens finansieringspaket är en bra början, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen om regeringens beslut för att lösa coronakrisen.  Han konstaterar att paketet innefattar en del av de metoder som Företagarna presenterat för regeringen de senaste dagarna. Situationen ändras hela tiden, därför behövs ännu starkare åtgärder.– Det är viktigt att paketet innehåller verktyg som hjälper olika företag. De är till hjälp för både små som stora företag, säger Pentikäinen. 

Av Finlands företag är 93 procent företag med under tio arbetstagare.  

– Finnveras nya direktiv och Finlands Banks beslut stärker effekten av regeringens finansieringspaket. Dessutom måste man lindra solvensbestämmelserna för kreditinstitut, säger Pentikäinen. 

På grund av den åtstramade situationen behövs ännu starkare åtgärder nu.  

– Vi föreslår att staten tar på sig företagarnas och arbetsgivarnas pensions- och övriga socialförsäkringskostnader på viss tid. Det här skulle vara en väldigt effektiv åtgärd för många företagare. Dessutom måste man – som i Sverige – på basis av ansökan återbetala företagens skattebetalningar som de betalat till skattekontona i början av året. Det kan trygga driftskapitalet. Återbetalningstiden kunde vara ett år, säger Pentikäinen. 

Skolorna stängs – inkomsten för de föräldrar som stannar hemma måste tryggas 

Regeringens riktlinje är att majoriteten av skolorna och läroanstalterna ska stängas. Det innebär att många föräldrar till lågstadieelever måste stanna hemma från arbetet med sina barn.  

– Många företag kan erbjuda möjlighet till distansarbete för sina arbetstagare, men långt ifrån alla. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön för sådan frånvaro, förutom vid distansarbete, och det är inte många som har möjlighet att betala lön för ogjort arbete, konstaterar Pentikäinen.  

Han påpekar att personer som stannar hemma inte har rätt till lagstadgad utkomstförmån. 

– Inkomsten för vårdnadshavare som stannar hemma måste tryggas med statliga medel. 

Omedelbar praktisk hjälp till företag viktigt – Företagarna och våra samarbetsorganisationer erbjuder den 

Enligt Pentikäinen är det viktigt att företagare genast får praktisk hjälp. Skatteförvaltningen, Finnvera, NTM-centralerna och arbetspensionsbolagen har en central roll. Även kommunala utvecklingsbolag, kommunernas näringsliv, företagarföreningarna och nyföretagarcentralerna är viktiga eftersom de arbetar nära företagarna runt om i landet.  

– Vi har effektiviserat samarbetet, berättar Pentikäinen. Vi strävar efter att varje företagare får hjälp på så nära håll som möjligt. Självfallet erbjuder vi även hjälp via digitala kanaler. 

Efter finansieringspaketet behövs ett omfattande arbetsmarknadspaket 

– Efter finansieringspaketet måste ett omfattande arbetsmarknadspaket utarbetas. Dylika har utarbetats runt om i Europa och ett sådant behövs snabbt även hos oss, säger Pentikäinen. 

Arbetslivspaketet måste innehålla åtminstone följande element: 

  • Man måste hitta lösningar på hur man får spelrum i arbetsvillkoren och verktyg för lokala avtal, med vilka man tillsammans kan trygga att företagen och arbetsplatserna hålls vid liv.
  • Tidsfristen för meddelande om permittering måste förkortas från 14 dagar till tre dagar. Dessutom måste man göra det möjligt att även visstidsanställda kan permitteras. 
  • Vid permitteringar måste arbetstagarens självrisktid på fem dagar gällande arbetslöshetsförmånen tas bort.  
  • Man måste säkerställa att arbetstagaren inte omfattas av någon karens gällande arbetslöshetsförmånen om arbetsgivaren och arbetstagaren har avtalat om permittering.
  • Sjukdagpenningens självrisktid måste tas bort så att arbetsgivaren genast får kompensation från FPA då hen betalar lön för sjukfrånvarotiden. För tillfället är arbetsgivaren skyldig att betala lön för dagen för insjuknande och därpå följande nio vardagar utan att själv få någon ersättning. 
  • Arbetsgivare måste kompenseras för lönekostnader då arbetstagare stannar hemma för att vårda sjukt barn. Under pandemisituationer är det orimligt att kostnaderna för sjukfrånvaron faller på arbetsgivaren. Ansvaret måste fördelas på hela samhället.
  •  Det måste vara möjligt att göra undantag från samarbetsförhandlingarnas förhandlingstider (samarbetslagen 60 §) så att nödvändiga permitteringar kan göras så snabbt som möjligt. Nu är det fråga om särskilt vägande skäl som orsakar företaget skada och som man inte kunnat förutse. 
  • Man ska även kunna bestämma att semestrar hålls utanför semesterperioden.  

Tilläggsuppgifter:  verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi vice verkställande direktör Anssi Kujala, Företagarna i Finland, tel. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi chefsekonom Mika Kuismanen, Företagarna i Finland, tel. 0503560705, mika.kuismanen @ yrittajat.fi arbetsmarknadschef Janne Makkula, Företagarna i Finland, tel. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi