Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Antalet permitteringar i företagen ökar kraftigt – berör redan tiotusentals arbetstagare

Företagens ekonomiska situation är väldigt spänd nu. Enbart Nylands TE-byrå har hittills fått in anmälningar om samarbetsförhandlingar för 44 000 arbetstagare från företag. Största delen av anmälningarna gäller tidsbundna permitteringar på 90 dagar.

– Det här är nog ett enormt antal. Enbart här i Nyland har det kommit in anmälningar om att inleda samarbetsförhandlingar med totalt 44 000 arbetstagare. Anmälningarna har kommit in sedan början av förra veckan och takten har ökat igår och idag, säger företagssidans servicechef Minna Helenius från Nylands TE-byrå.

Helenius påpekar att sifforna för Nyland tenderar vara större än den verkliga situationen i regionen. Det beror på att stora företag har sina huvudkontor i Nyland. Anmälningarna görs till Nylands TE-byrå även om arbetstagarna som berörs av samarbetsförhandlingarna finns runt om i Finland.

– Största delen av företagen meddelar att samarbetsförhandlingen gäller hela personalen, eftersom man ännu inte känner till helhetsbehovet. Antalet permitterade kan sist och slutligen bli färre, konstaterar Minna Helenius.

Antalet samarbetsförhandlingar i hela landet registreras och räknas som bäst. Enligt Helenius är många anmälningar ännu obehandlade, då de kommer så många anmälningar och från många håll.

Anmälningstiden på 14 dagar måste förkortas 

Anmälningar om samarbetsförhandlingar kom först in från turism- och flygtrafikbranschen. Nu har det kommit in anmälningar från exempelvis restauranger och från kultur- och hobbybranschen.

TE-byråerna har fått respons, speciellt från mindre företag, om tiden för förhandsanmälningar på 14 dagar. Det är en lång tid om kunderna försvunnit och kassan är tom. Företagarna i Finland har föreslagit att anmälningstiden skulle förkortas till tre dagar.

Å andra sidan syns även arbetstagarnas oro över arbetsplatserna och inkomsten på TE-byråernas nätsidor och telefonlinjer.

– Antalet personer som anmält sig som arbetssökande har stigit, säger servicechef Minna Helenius.

Det är bråda tider på TE-byrån trots att man till exempel i Nyland har utökat personalen de senaste dagarna.

– Jag hoppas att man läser anvisningarna på våra hemsidor. Och vi tar garanterat kontakt med alla trots att vi har bråttom, säger Minna Helenius.

Nu behövs snabbar lösningar

Den kraftiga ökningen av antalet anmälningar om samarbetsförhandlingar kom inte som någon överraskning för Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen.

– Små företag fungerar med liten kassa. Det är helt klart att detta varslar om ökat antal konkurser, säger Kuismanen.

Han poängterar att det med tanke på företagens överlevnad är viktigt att tiden för förhandsanmälningar gällande permitteringar sänks från 14 dagar till tre.

– Det är väldigt viktigt att vi kan påskynda processen. Då det kommer en dylik chock som corona måste man kunna fatta snabba beslut om tillgång till finansiering och även på arbetsmarknadssidan, säger Kuismanen.

Då företagen överlever coronakrisen bevaras också arbetsplatserna.

Chefsekonomens tips till företag

– Tveka inte att ta kontakt så snabbt som möjligt med den egna banken och med Finnvera, om du är kund där. De har möjlighet till tilläggsfinansiering och övriga nödvändiga åtgärder, säger Mika Kuismanen.

Därefter ska man enligt Kuismanen ta reda på hur skattebetalningar på eget initiativ kan senareläggas.

– Sedan måste man utnyttja FöPL- och ArPL-systemens möjligheter, säger Kuismanen.

– Det lönar sig absolut att sätta en kvart på att bekanta sig med Företagare - här hittar du fakta om coronaviruset, säger chefsekonom Kuismanen.

På den får man anvisningar om bland annat permitteringar och samarbetsförhandlingar.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat