Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna: Många bra åtgärder, men det finns ännu oanvända stödinsatser i verktygsbacken

Regeringen meddelade fredagen den 20 mars att staten stöder företagare och frilansare med 15 miljarder euro. Stödpaketet innehåller till största delen borgensfullmakter och säkerheter. Regeringen godkände i princip allt det som arbetsmarknadsparterna föreslagit för att boosta företagens ekonomi i coronakrisen. Statsminister Sanna Marin (SDP) betonade att de företagsåtgärder man nu kommit överens om är tillfälliga och ska gälla i tre månader.

– Stödpaketet innehåller flera bra förslag, men förutom förmånliga lån behöver företagarna också direkt stöd. Regeringen borde ta på sig företagarnas och arbetsgivarnas pensions- och övriga socialförsäkringskostnader på viss tid, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Det skulle vara den effektivaste åtgärden för många företagare. Coronavirusets framfart har utlöst en djup ekonomisk kris och då borde även de allra kraftigaste åtgärderna tas i bruk.

Många bra förslag i regeringens stödpaket

Företagarna i Finland vill tacka regeringen för ett förbättrat företagarskydd till alla FöPL-försäkrade.   

Alla företagare och frilansare kommer att ha rätt till arbetsmarknadsstöd, utan att behöva avsluta sina företag. Dessutom kommer karensdagarna för stödet att upphävas. Staten kommer att stå för stödet under karensdagarna. Företagare som ansöker om arbetsmarknadsstöd måste kunna bevisa hur deras ekonomi har påverkats av coronakrisen. 

Behovet av ett förbättrat företagsskydd är stort, speciellt för egenföretagare och frilansare. Enligt Pentikäinen har regeringen lyssnat på egenföretagarnas nödrop. Vi har cirka 260 000 företag med under tio anställda i Finland. Av dessa är cirka 187 000 egenföretagare. Regeringens modell för ett förbättrat företagarskydd motsvarar i stort sett Företagarnas förslag.

– Endast en del av företagarna kommer att ansöka om företagarskyddet. Om företagen kan klara sig och företagarna hålls aktiva blir kostnaden mindre och det har en betydande effekt på statens funktionsförmåga. Om företagen är funktionsdugliga kommer även ekonomins återhämtningsprocess efter krisen att bli lättare, säger Pentikäinen. 

Pensionsavgifterna för den privata sektorn kommer att sänkas med 2,6 procentenheter fram till årsskiftet. Pengarna tas från EMU-bufferten. När krisen är över kompenserar man genom att höja avgifterna under åren 2022 till 2025.

Blickarna riktade mot bankerna, Finnvera, Business Finland och NTM-centralerna

Regeringen föreslår ett paket på 12 miljarder euro, via Finnvera, till företagen. Åtgärden är i första hand att Finnvera går i borgen och bankerna ger kredit.

Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen har betonat att en snabb och flexibel finansiering av Finnvera och bankerna är "extremt viktig" för att undvika en konkursvåg.

– Företagens svåra situationer uppstår väldigt snabbt nu. Finnvera borde i så stor utsträckning som möjligt kunna använda den egna direkta finansieringen. Den är en räddande ängel i väldigt svåra fall, säger Kuismanen.

Företagarna anser det nödvändigt att bankerna ökar personalresurserna för att hjälpa företagen. Företagarna har från flera håll i landet fått meddelanden om att bankernas och Finnveras betjäningsförmåga inte är tillräcklig i den krissituation som råder.

Business Finland får 150 miljoner euro att dela ut till bland annat turismföretag och kulturbranschen.

NTM-centralernas mandat för affärsutvecklingsprojekt kommer att höjas med 50 miljoner euro.

Rådgivningstjänsten för företagare kommer att förstärkas med 500 000 euro. 

Beslutet om att erbjuda finansiering åt alla företag oberoende av företagsform tas med tacksamhet emot av Företagarna i Finland. Ett rättvist beslut, anser Pentikäinen.

Tidsfristen vid permitteringar och samarbetsförhandlingar förkortas

Anmälningstiden inför permitteringar inom den privata sektorn sänks från två veckor till fem dagar. Även minimiförhandlingstiderna vid permitteringar sänks till fem dagar, från perioder på två eller sex veckor. 

Permitteringar tillåts även för tidsbundna anställningar, på samma villkor som för tillsvidareanställda. Arbetsgivarna ges också rätt att häva tidsbundna kontrakt. Vid permittering har den anställda rätt till utkomststöd.

Arbetsavtal får sägas upp under prövotiden, även av ekonomiska och produktionsmässiga skäl. Karenstiden för utkomststöd avskaffas helt i sådana fall.

Även tidsfristen för samarbetsförhandlingar, som tidigare varit från två till sex veckor, förkortas till fem dagar.

Återanställningskravet för arbetsgivare höjs från fyra till nio månader.

Företagarna vill bistå regeringen med verktyg

Regeringen kommer att lägga fram fler tilläggsbudgetar under de närmaste veckorna.

Företagarna överlämnade i onsdags ett eget finansierings- och arbetslivspaket till regeringen. Det innehåller flera förslag till arbetslagen och förslag som underlättar företagens finansiering. Många av förslagen är redan nu med i regeringens nyaste stödpaket.

– Vårt paket är effektivt och balanserat. Det lindrar arbetsgivarföretagarnas och arbetstagarnas nöd. Vi har tiotusentals företagare i vårt land som förlorat hela sin omsättning inom några dagar på grund av coronakrisen. Det krävs ett system som enkelt och snabbt kan hjälpa dessa företagare. Byråkratin bör minimeras, påminner Pentikäinen.  

Företagarna föreslår bland annat att offentliga hyresvärdar som staten, kommunerna och deras bolag, Forststyrelsen och arbetspensionsbolagen ska sänka företagens hyror. Samtidigt önskar Företagarna att stora privata fastighetsbolag som äger köpcenter, ska sänka hyresnivån och vara flexibla gällande sina villkor för öppettider. Vi föreslår också att staten kräver att elöverföringsbolagen sänker sina avgifter under krisen. 

– De senaste dagarna har det framkommit ett brett spektrum av olika problem. Vi anser att vi har byggt upp en bra helhet för att hjälpa regeringen komma framåt. Hela nationen återhämtar sig bättre ju färre företag som stryker med, säger Mikael Pentikäinen.

 

Bild: Statsrådet

Pauli Reinikainen