Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Omfattande verktygsback från Företagarna till regeringen – så här kan det påverka

Företagarna presenterar Företagarskyddet och ett omfattande finansierings- och arbetslagspaket för regeringen.– Det är väldigt viktigt att se till de minsta företagen och egenföretagarna, som sällan har stora buffertar, säger vd Mikael Pentikäinen.

Coronaepidemin har slagit till med kraft mot sme-företagen. Vissa företags försäljning har stannat av helt då orderböckerna tömts och kunderna försvunnit.

Företagarna hoppas därför på snabba och kraftiga åtgärder av regeringen. Här kan du läsa Företagarnas hela proposition till regeringen (på finska).

– Vi presenterar ett omfattande finansierings- och arbetslagspaket. Det innefattar det viktiga Företagarskyddet, som utformats som första hjälp åt egenföretagarna, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Situationen är väldigt svår för sme-företagen. Det finns en stor risk och rädsla för att vi kommer att se en konkursvåg. Vi vill bistå regeringen med verktyg för att övervinna den här krisen och hjälpa företagen. Jämfört med vår tidigare proposition har vi utarbetat ett betydligt mer omfattande förslag, med nya element utöver de som regeringen tidigare beslutat om.

Förslaget innefattar flera åtgärder för att undvika kassakris hos företag

– Som en nyhet föreslår vi bland annat en utvidgning av mervärdesskatten enligt betalningsprincipen och hushållsavdraget. Vi föreslår även att offentliga hyresvärdar som staten, kommunerna och deras bolag, Forststyrelsen och arbetspensionsbolagen ska sänka företagens hyror. Samtidigt önskar vi att stora privata fastighetsbolag som äger köpcenter skulle sänka hyresnivån och vara flexibla gällande sina villkor för öppettider.

Pentikäinen betonar att hela nationen återhämtar sig bättre ju färre företag som stryker med.

– De senaste dagarna har det framkommit ett brett spektrum av olika problem. Företagarna är i nära kontakt och presenterar lösningar. Vi anser att vi har byggt upp en bra helhet för att hjälpa regeringen att komma framåt. Det är väldigt viktigt att se till de minsta företagen och egenföretagarna som sällan har stora buffertar att tillgå. För dem är mångas inkomst hotad, påminner han. 

Företagarskydd till alla FöPL-försäkrade 

Från och med början av år 2018 har en arbetslös person som startat företagsverksamhet kunnat få arbetslöshetsförmån i fyra månader och samtidigt vara verksam som företagare. Om den arbetssökande har inkomst från företagsverksamheten beaktas inkomsten i arbetslöshetsförmånsbeloppet som utbetalas.   

Företagarna föreslår att regeln utvidgas till att omfatta alla FöPL-försäkrade företagare.– De kunde ansöka om och få förmånen utan att avsluta företagsverksamheten, säger Pentikäinen.  

Enligt propositionen kan bestämmelsen vara i kraft tidsbundet, i fyra månader. Om situationen kräver kan den förlängas. Som förmån betalar FPA grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Förmånen kan också innefatta barnförhöjningar.

Enligt förslaget behöver man inte söka arbete för att få förmånen. Om företagaren har inkomst från företagsverksamheten beaktas inkomsten vid utbetalningen av arbetslöshetsförmånen i enlighet med de nuvarande tillämpningsbestämmelserna för den.

Grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet är nu 724 euro i månaden. År 2018 fanns det sammanlagt 207 000 FöPL-försäkrade. Ändringens maximikostnader blir, med Företagarnas förslag, kring 600 miljoner euro för staten.  

– Det är klart att endast en del av företagarna kommer att ansöka om företagarskyddet. Om företagen kan klara sig och företagarna hållas aktiva blir kostnaden mindre och det har en betydande effekt på statens funktionsförmåga. Om företagen är funktionsdugliga kommer ekonomins återhämtningsprocess efter krisen att bli lättare, säger Pentikäinen. 

Förslag för att rädda arbetsplatser 

Företagarna överlämnade i onsdags ett eget finansierings- och arbetslivspaket till regeringen. Det innefattar flera förslag till arbetslagen och förslag för att underlätta företagens finansiering.

Företagarna föreslår bland annat utökning av lokala avtal, förkortning av meddelandetiden för permitteringar till tre dagar, möjliggörande av tidsbundna permitteringar och borttagning av självrisktiden för arbetslöshetsförmånen. 

På listan finns även påskyndande av samarbetsförhandlingarna och möjliggörande att hålla semester även utanför semesterperioden. 

– Paketet är effektivt och balanserat. Det lindrar arbetsgivarföretagarnas och arbetstagarnas nöd. Vi föreslår att paketet är tidsbundet och i kraft tills krisen är över, säger Pentikäinen. 

Hyrorna och elöverföringstaxan måste sänkas

Företagarna föreslår dessutom flera åtgärder för att underlätta företagens finansiering. På listan finns till exempel ett förslag på att staten och pensionsbolagen övertar företagarens och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter på viss tid. Då det gäller arbetspensionsavgifterna kan man utnyttja så kallade EMU-buffertar. Effekten kan bli cirka 1,5 miljarder euro per månad. På skattesidan presenterar Företagarna återbetalning av skatter till företagen.

Företagarna anser det nödvändigt att bankerna ökar personalresurserna för att hjälpa företagen. Företagarna har från flera håll i landet fått meddelanden om att bankernas och Finnveras betjäningsförmåga inte är tillräcklig i den krissituation som råder. 

Företagarna föreslår att staten kräver att elöverföringsbolagen sänker sina avgifter under krisen och att staten och kommunerna genomför sina offentliga upphandlingar först. Det kan trygga företagens verksamhet och hålla marknaden levande tills krisen är över. 

Blickarna riktade mot Finnvera

Företagarna i Finland har redan tidigare krävt åtgärder av regeringen för att underlätta den ekonomiska situationen för sme-företagen som drabbats av coronaviruset. Vi har presenterat nödvändiga åtgärder i ett finansierings- och arbetslagspaket.

Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen har betonat att en snabb och flexibel finansiering av Finnvera och bankerna är "extremt viktig" för att undvika en konkursvåg.

– Företagens svåra situationer uppstår väldigt snabbt nu. Finnvera borde i så stor utsträckning som möjligt kunna använda den egna direkta finansieringen. Den är en räddande ängel i väldigt svåra fall, säger Kuismanen.

Läs Företagarna i Finlands omfattande informationspaket om corona här.

Bild: Markus Sommers

Pauli Reinikainen