Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarnas utkomstskydd för arbetslösa bereds fortfarande – FiF:s expert: "Det här är redan brådskande"

Regeringen vill underlätta företagarnas möjlighet till utkomstskydd för arbetslösa. "Förmånen ska kunna ansökas genom en enkel process och snart", säger Företagarnas chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Regeringens proposition om företagarnas tillgång till utkomstskydd för arbetslösa, utan att behöva avsluta företagsverksamheten helt, har orsakat osäkerhet. Efter informationen senaste fredag har företagare försökt ansöka om utkomstskydd för arbetslösa, men stött på den gamla byråkratin.

– Regeringens proposition är fortfarande under beredning. Vi har inte närmare information om till exempel ansökningsprocessen, eller om propositionen endast berör FPA:s förmåner eller även den inkomstrelaterade dagpenningen som kassan betalar, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén.

Enligt den nuvarande lagstiftningen är förutsättningen för att få utkomstskydd för arbetslösa att företagsverksamheten avslutas och att man anmäler sig som arbetssökande till TE-byrån. Medlemmar i SYT-kassan ansöker om förmånen från kassan och övriga från FPA.

Arbetslöshetsförmånen kan betalas vid sidan av företagsverksamhet som bisyssla. Då beaktas inkomsten från företagsverksamheten i förmånsbeloppet. Eftersom arbetslöshetsförmånens syfte inte är att stöda en olönsam företagsverksamhet kan företagsverksamheten inte ses som bisyssla bara för att inkomsterna saknas eller är för låga.

Nu vill regeringen underlätta tillgången till utkomstskydd för arbetslösa för företagare som fortsätter sin verksamhet.  

– Enligt regeringens proposition ska inkomster som minskar på grund av epidemin duga som förklaring till att verksamheten är en bisyssla. Då kan man betala utkomstskydd för arbetslösa till heltidsföretagare, utan att de behöver avsluta verksamheten.

– Förmånen ska kunna ansökas genom en enkel process och snart. Det här är redan brådskande, säger Hellstén.

Avsikten är att ändringen träder i kraft för viss tid.

​– Vår uppfattning är att förmånen måste träda ikraft retroaktivt från och med krisens början. Förutsättningen kan inte, åtminstone inte för den retroaktiva tiden, vara att t.ex. anmäla sig som arbetssökande till TE-byrån. Enligt nuvarande lagstiftning är det en förutsättning för företagare som avslutar sin verksamhet, säger Hellsten.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi