Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagare, det lönar sig att agera snabbt vid permitteringar – meddelandet kan ges elektroniskt

– Den nya tidsfristen för permitteringar är inte ännu i kraft. Om det finns behov att permittera lönar det sig att agera snabbt enligt de gamla bestämmelserna och inte vänta, säger Företagarnas arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Regeringen meddelade förra fredagen att flera arbetslagsreformer som Företagarna presenterat för regeringen är på gång. Tidsfristen för meddelande om permittering förkortas från nuvarande 14 dagar till fem. Dessutom ska företag som omfattas av samarbetslagen, och som sysselsätter minst 20 arbetstagare, ha möjlighet att inleda samarbetsförhandlingar gällande permitteringar snabbare än för tillfället.

– Det allmänna rådet är att det lönar sig att agera nu genast och meddela om permitteringen, om man är tvungen att permittera. Vid behov kan man ge ett nytt meddelande ifall den förkortade tidsfristen träder i kraft snabbare, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Den nya tidsfristen träder snart i kraft, men inget exakt datum finns ännu. Företagarna i Finland berättar genast, i alla sina kanaler, då beslutet är taget och datum finns.

Kan meddelande om permittering ges muntligt per telefon, via textmeddelande, WhatsApp eller e-post?

– Vi rekommenderar inte muntligt meddelande per telefon. Det lönar sig att ge meddelandet elektroniskt, så att man efteråt kan bevisa att meddelande om permitteringen har getts, säger Makkula. E-post är bäst, men meddelandet kan även ges via textmeddelande eller till exempel WhatsApp. Arbetsgivaren måste bara säkerställa att meddelandet gått fram.

Retroaktivt i kraft?

Det är fortfarande oklart om den nya tidsfristen kommer att träda i kraft retroaktivt eller inte. Företagarna i Finlands målsättning är att den ska träda i kraft retroaktivt från och med den 16 mars, säger Janne Makkula.

– Tillsvidare måste man dock följa de nuvarande bestämmelserna, konstaterar han.

Det är möjligt att avvika från tidsfristen för meddelande om permittering, om man tillsammans på arbetsplatsen kommer överens om tidsbunden permittering. Då behöver man inte följa tidsfristen på 14 dagar.

– Och på motsvarande sätt kan samarbetsförhandlingarna avslutas snabbare om man kommer överens om det på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar till lokala arbetsplatsavtal, säger arbetsmarknadschef Makkula.

Kortare tidsfrister i många kollektivavtal redan nu

Handelsbranschen, hotell- och restaurangbranschen och teknologiindustribranschen har redan nu kortare tidsfrister för meddelanden om permitteringar och samarbetsförhandlingar i sina kollektivavtal.

– De företag som är verksamma inom de här branscherna och tillämpar dessa kollektivavtal kan alltså använda tidsfristerna redan nu, förklarar Janne Makkula.

Inom handelsbranschen är tidsfristen för meddelande om permittering sju dagar, inom hotell- och restaurangbranschen fem dagar och inom teknologiindustribranschen fem dagar på förhand.

Inom handelsbranschen måste man meddela om samarbetsförhandlingar tre dagar innan och de måste pågå i minst fyra dagar – om inget annat avtalas.

Inom hotell- och restaurangbranschen måste man meddela om samarbetsförhandlingar tre dagar på förhand och de måste pågå i fem dagar om inget annat avtalas.

Inom teknologiindustribranschen måste man meddela om förhandlingarna fem dagar på förhand och de måste pågå i fem dagar.

Detta gäller även meddelanden som getts före den 20.3.

 

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi