Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagargallup: 73 procent av företagen har problem på grund av corona

Redan under början av coronakrisen har hela 73 procent av företagen fått problem. Över hälften av företagens kundantal och försäljning har minskat. Över en tredjedel av arbetsgivarföretagen har redan inlett permitteringar. 23 procent av företagen har fått betalningssvårigheter på grund av coronakrisen. Det här kommer fram i den nya Företagargallupen. 

På begäran av Företagarna i Finland utredde Kantar TNS hur coronaviruset redan i början av krisen påverkat företagsverksamheten. 1183 företag svarade på gallupen.

Över hälften hade minskad försäljning och minskat antal kunder. Närmare en fjärdedel av företagen har fått betalningssvårigheter på grund av corona. Hos 13 procent av företagen har arbetstagarna inte kunnat ta sig till arbetet.

Störst problem hade företag som sysselsätter över tio personer. Bland branscherna är det handelsbranschen som lider mest (85 %). Minst lider byggbranschen (55 %) men även där har över hälften stött på problem på grund av corona. 

Försäljningen har tydligt minskat i över hälften av företagen

Upp till 27 procent av företagen svarade att försäljningen har minskat med över 50 procent på grund av corona. För åtta procent har försäljningen stannat upp helt. För 13 procent av de som svarade har försäljningen sjunkit med 30–50 procent. 

– Försäljningen har alltså sjunkit betydligt för över hälften av de som svarade och inom handelsbranschen för närmare 80 procent, berättar Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. Inom handelsbranschen har närmare 40 procent förlorat över hälften av sin försäljning.

Enkäten genomfördes 18–24.3.2020, så effekten av regeringens allra senaste begränsningsåtgärder syns inte ännu i svaren.

– Det är klart att företagens situation hela tiden försvagas, konstaterar Pentikäinen.

Mer än var tredje arbetsgivare har redan inlett permitteringar

Trots att krisen just brutit ut berättar 35 procent av arbetsgivarna att de varit tvungna att inleda permittering av sina anställda. Det innebär kring 35 000 av arbetsgivarföretagen. Flest permitteringar har inletts inom handelsbranschen. På andra plats kommer industrin.

– Vi uppskattar att över 300 000 arbetstagare berörs av permitteringarna. Det är en enorm utmaning för arbetslöshetskassorna, säger Pentikäinen. 

I 28 procent av arbetsgivarföretagen hade arbetstagare stannat hemma från arbetet på grund av coronasituationen, trots att de inte var sjuka. 61 procent av dessa företag hade betalat lön åt arbetstagarna i ovannämnda situation. 

Det behövs fortfarande fler stödåtgärder

Undersökningen visar att coronakrisen utsätter företagsfältet för en hård prövning.

– Vi är bara i början av krisen och många företag går redan på knäna. Därför är riksdagens beslut att höja företagens direkta stöd till en miljard väldigt nödvändigt. Det räcker till en början, men behovet av ytterligare stöd är uppenbart då läget förvärras, säger Pentikäinen.

Företagens lånefinansiering måste också påskyndas. För närvarande är processen inte tillräckligt bra eller snabb.

– Statsmakten går i borgen, bankerna lånar-principen måste börja fungera. Samtidigt bör man komma ihåg att ytterligare skulder inte är ett smart alternativ för många företag och företagare. Då utsikterna är osäkra är skuldfällan en farlig väg att gå, säger Pentikäinen. 

Han föreslår att regeringen i nästa steg förverkligar direkta stöd med omfattande effekt, stöd som är enkla att dela ut. Företagarna föreslår arbetsgivarstöd (staten tar hand om arbetsgivarnas socialskyddsavgifter i tre månader) och företagarstöd (staten tar hand om företagarnas pensionsavgifter i sex månader).

– Det är också nödvändigt att snabbt främja företagarens utkomstskydd för arbetslösa, säger han.

Dessutom behövs andra åtgärder: återbetalning av företagens skatter genom ansökan, utvidgning av hushållsavdraget, modifiering av Finnveras bestämmelser, förlängning av startpengsperioden, sänkning av hyror och tidigareläggning av offentliga upphandlingar.

Så genomfördes gallupen

Företagargallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland.

Enkäten besvarades av 1183 representanter för sme-företag.

Enkäten genomfördes som en flermetodsundersökning: en del deltog i insamlingen av informationen genom e-postenkät och en del via internetpanelen Gallup Forum.

 

Informationen samlades in 18–24.3.2020.