Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna: Ensamföretagarstödet en bra början

Arbets- och näringsministeriet meddelade på fredagskväll om ensamföretagarstödet som kommunerna börjar dela ut åt ensamföretagare. Till stödet reserveras 100 miljoner euro från stödsumman på en miljard som riksdagenen beslöt om i torsdags.

– Det är bra att man börjar rikta direkt stöd till ensamföretagarna. Vi uppskattar att företagarnas rop på hjälp har hörsammats, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Förutsättningen för stödet är enligt ministeriet en lönsam företagsverksamhet innan coronakrisen. Då man ansöker om stödet kan det användas till alla kostnader för företagsverksamheten, speciellt till fasta kostnader såsom hyror. Stödprogrammet är tidsbundet och i kraft i sex månader.

Företagarna anser att det är bra att stödet delas ut av kommunen och dess näringsliv.

– Det står ofta nära företagaren och fungerar bra i många kommuner. I den fortsatta beredningen måste man fästa uppmärksamhet vid stödets jämställdhet, säger Pentikäinen.

– Kommunkanalen behövs också eftersom Business Finland, NTM-centralerna och Finnvera drunknar i ansökningar då företagare runt om i landet försöker rädda sitt livsverk, konstaterar han.

Pengarna räcker till en början, behovet av stöd är enormt

Företagarna uppskattar att pengarna endast räcker till en början.

– I Finland finns det närmare 200 000 ensamföretagare. Bland dem har närmare en tredje del förlorat över hälften av sin försäljning i början av krisen. Behovet av stöd är enormt, säger Pentikäinen.

Enligt Företagarna måste man omsorgsfullt begrunda hur alla företagarstöd riktas till företagen av olika storlek. Ändringar behövs och Arbets- och näringsministeriet måste också ha beredskap för dessa.

– Man måste omfattande förstå att väldigt få av nutidens ensamföretagare är verksamma ensamma. de bildar ofta ett nätverk med andra ensamföretagare som kan ha en omfattande affärsverksamhet. För nätverksföretagare är Business Finland ofta den mest naturliga partnern, säger Pentikäinen.

Beredningen av stödet på hälft

Beredningen av ensamföretagarstödet är ännu på hälft. På basis av de första bedömningarna finns det företagargrupper som riskerar att hamna utanför stöden.

– Detaljerna har ännu inte fastställts. Vi behöver en helhet som fungerar snabbt men som är rättvis och beaktar företagsamhetens mångfald, säger Pentikäinen.

– Om företagaren anser sig falla emellan lönar det sig att kontakta företagarorganisationen. Vi försöker se till att alla som behöver stöd ska få det, säger han.

 

Tilläggsuppgifter:

Arbets- och näringsministeriets meddelande 27.3.2020: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajat-voivat-hakea-t... Obs! meddelandet endast på finska!

Företagare, här hittar du fakta om coronaviruset -sidan: https://www.yrittajat.fi/sv/nyheter/621409-foretagare-har-hittar-du-fakt...

verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

vice verkställande direktör Anssi Kujala, Företagarna i Finland, tel. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

Företagarna i Finland är till medlemsantalet näringslivets största centralorganisation med 115 000 medlemsföretag och man driver de små och medelstora företagens ärenden i Finland. Bland medlemsföretagen är 50 000 arbetsgivarföretag. De sysselsätter cirka 660 000 personer inklusive företagarna. Sysselsättningssiffrorna baseras på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationens verksamhet bygger på närmare 400 lokala föreningar, 20 regionorganisationer och 58 branschorganisationer. Tilläggsuppgifter: www.yrittajat.fi.