Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Egenföretagarna kan snart ansöka om coronastöd från kommunerna – och samtidigt även få utkomstskydd för arbetslösa

Egenföretagarna kan snart ansöka om finansiering från kommunen för svårigheter som coronaviruset orsakat. Ett stöd på 100 miljoner kommer att delas ut till företagare under sex månaders tid. Arbets- och näringsministeriet (ANM) och Kommunförbundet har berett en finansieringsmodell för egenföretagarna.

Stödet kan beviljas utöver det utvidgade utkomstskyddet för arbetslösa som nu kommer att omfatta även företagarna. Stödet kan inte ansökas ännu, eftersom alla detaljer inte är lösta. Stödets eurobelopp per egenföretagare är 2000.

Företagarna i Finland meddelar direkt i alla sina kanaler när ansökningsdatumet för stödet tillkännages.

Staten beviljar 100 miljoner euro för att stöda egenföretagare som drabbats av coronakrisen. Stöden betalas under ett halvt års tid. Enligt ANM är förutsättningen för stödet en lönsam företagsverksamhet innan coronaviruset orsakade avbrott i verksamheten. Man känner ännu inte till exakta kriterier för hur det definieras.

Stödet skulle vara tillgängligt för alla kostnader som företagsverksamheten har, särskilt fasta kostnader, som t.ex. hyror.

"Bra genombrott"

– Det här är ett bra genombrott. Nu har staten förbundit sig till ett direkt stöd till egenföretagarna och grunden för den här processen har skapats, konstaterar Företagarnas vice verkställande direktör Anssi Kujala. Det är väldigt viktigt att egenföretagarnas oro har hörsammats. Jag betonar dock att detaljerna för modellen och dess verkställande ännu är under beredning. Vi ser också att det säkert kommer att finnas ytterligare behov av stöd på grund av den senaste veckans händelser. Och det behövs förstås en precisering av besluten. Företagarna i Finland uppmuntrar att det skapas tydliga riktlinjer snabbt.

Företagarna i Finland anser det bra att stödet på vissa villkor även kan beviljas vid sidan av det utvidgade utkomstskyddet för arbetslösa, som nu är tillgängligt också för företagare.

Kommunerna har stort ansvar

Det praktiska arbetet som berör besluten om statens finansierade stöd sköts av kommunerna.

– Kommunen är en nära samarbetspartner till företagaren mitt i krisen. Jag tror att kommunorganisationen klarar av att fördela den här finansieringen rättvist och snabbt till företagen. Det är viktigt att det sker så fort som möjligt, säger Kujala.

Kujala påminner om att en av Företagarna i Finlands styrkor är nätverket för de lokala föreningarna i varje kommun. I och med det nya stödet intensifieras nu även kommunernas och företagarföreningarnas samarbete.

Enligt Kujala är det viktigt att kommunerna ser till att stödet behandlar alla på samma sätt.

Egenföretagarna – en blandad grupp

– I den fortsatta beredningen är det bra att ta i beaktande att egenföretagarna utgör en brokig skara. Omsättningen kan vara 10 000 eller 300 000 euro. Detta ska tas i beaktande då de praktiska villkoren fastställs för utdelningen av det här stödet, säger vice verkställande direktör Kujala.

En del av egenföretagarna kan enligt honom vara sådana att man även kan kolla NTM-centralernas eller Business Finlands finansieringsmöjligheter.

– Viljan finns, men ingen proposition ännu. Det är fortfarande flera detaljer som ska lösas, säger Kujala.

Det finns olika tolkningar av termen egenföretagare. Ofta förväxlas den med företagare som är verksamma med endast firmanamn. Egenföretagare fungerar dock i alla bolagsformer. Hur är det t.ex. med sådana företagare som är delägarpartner, men inte anställda i företaget? Det här visar att man måste vara noggrann i den fortsatta beredningen.

– Jag betonar dock snabbhet nu, eftersom många egenföretagares kassaflöde har sinat redan för två veckor sedan, säger Anssi Kujala.

 

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi