Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Utkomstskydd för arbetslösa på 724 €/mån till företagare – företaget behöver inte läggas ned

Företagarnas arbetsmarknadsstöd på 724 euro per månad kan betalas för tiden 16.3–30.6.2020. Företagaren måste anmäla sig som arbetssökande senast 15 april, om hen vill få förmånen redan från och med 16 mars. Lagen träder ikraft så fort som möjligt, troligtvis redan innan påsk, alltså nästa vecka. 

Regeringen överlämnade en proposition till riksdagen som ska utvidga företagarens rätt att få utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av företagsverksamheten. Företagaren behöver inte lägga ned företagsverksamheten. 

– Det här är en nödvändig proposition. Många företagares ekonomiska situation har försvårats dramatiskt på grund av corona. Vi ger regeringen erkännande för att de snabbt utarbetade en bra proposition, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen. 

Lagändringen gäller alla företagare oberoende av företagets storlek och bolagsform. Nuförtiden kan företagare huvudsakligen få utkomstskydd för arbetslösa endast om företagsverksamheten läggs ned. 

Företagarna i Finland överlämnade ett förslag om företagarens utkomstskydd för arbetslösa till regeringen i mars. Den nu föreslagna modellen är väldigt nära det förslaget. 

Heltidsarbete som upphört eller inkomster under 1089,67 €/mån 

Erhållandet av arbetsmarknadsstöd förutsätter att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget.  

Enligt propositionen kan arbetsmarknadsstöd (724 €/mån) betalas utan självrisktid. Arbetsmarknadsstödet kan betalas för tiden 16.3–30.6. 

Om företagaren registrerar sig som arbetssökande senast den 15 april har hen rätt till retroaktivt arbetsmarknadsstöd så länge förutsättningarna för erhållandet av stödet uppfylls. Man kan anmäla sig som arbetssökande redan nu. 

– Om företagsverksamheten genererar inkomster samordnas dessa med utkomstskyddet för arbetslösa. Utgångspunkten är att månadsinkomster på högst 300 euro inte kommer att minska arbetslöshetsförmånen alls. Därefter kommer arbetslöshetsförmånen att minska så att varje förtjänad euro minskar förmånen med 50 cent, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén. 

Så ansöker du om arbetsmarknadsstöd 

Företagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande och ger en utredning om heltidsarbetet som upphört eller om minskade inkomster på grund av coronavirusepidemin. Upphörandet av heltidsarbetet fastställs i första hand utgående från företagarens egen anmälan.

Företagaren ska ge TE-byrån en utredning över företagets bransch, och hur den allvarliga smittsamma sjukdomen och begränsningarna och rekommendationerna den medför, har lett till att heltidsarbetet har upphört. Alternativt ska företagaren/arbetssökanden förse TE-byrån med en utredning över inkomsten från företagsverksamheten och då måste den minskade inkomsten bero på den allvarligt smittsamma sjukdomen. 

TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd till FPA. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstödet från FPA. 

Utkomstskyddet för arbetslösa kan erhållas vid sidan av andra stöd, endast inkomsterna som påverkar 

Stöd som betalas under coronaepidemin väcker många frågor bland företagarna om vem och under vilka förutsättningar man kan få stöd. 

– Företagaren kan få utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av sådana stöd som är avsedda för att utveckla företagsverksamheten, eller för kostnader som företagsverksamheten orsakar. Till exempel förhindrar inte egenföretagarstödet, som kommunerna inom kort börjar betala, rätten att få utkomstskydd för arbetslösa, berättar Harri Hellstén.

Det stöd som kommunerna betalar kan inverka på summan för utkomstskydd för arbetslösa, ifall företagaren till exempel använder det för sina personliga utgifter eller om det räknas som företagarens inkomst eller lön. Om stödet används till kostnader som orsakas av företagsverksamheten inverkar det inte på arbetslöshetsförmånen.

– Egenföretagarstödet är till företagsverksamheten och utkomstskydd för arbetslösa till företagarens personliga utgifter, säger Hellstén. 

 

Jari Lammassaari 

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi