Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ministern lovade ändringar i indrivningskostnaderna – räntetak måste införas för företagens snabblån

Företagarna i Finland kräver att man inför övre gränser för företagens indrivningskostnader. Det kommer att ske, enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). 

– Företagens indrivningskostnader är betydligt större än konsumenternas. Kostnaderna kan öka betalningssvårigheterna. Därför har jag inlett ett lagberedningsprojekt för att tillfälligt ändra indrivningslagen så att maximibeloppet för indrivningskostnader för konsumentfordringar även skulle tillämpas på företag, om gäldenären är ett sme-företag, sa justitieminister Anna-Maja Henriksson på regeringens presskonferens i fredags.

Företagarna i Finland har också föreslagit att det införs en maxgräns på räntetak. Det finns redan på konsumenters snabblån, men bör också införas på företagares snabblån nu under krisen. Marknadsföringen av snabblån till företagen har ökat under coronakrisen.

Justitieministern berättade under regeringens presskonferens att räntetaken för snabblån sänks med 20 procent, till tio, på konsumentsidan. Dessutom förbjuds direktreklam på snabblån för att minska att folk tar dessa lån för att klara sig. Hon sa ingenting om företagarsidans snabblån. 

Företagsfältet som erbjuder snabblån är mångfacetterat

– Företagsfältet som erbjuder snabblån är besvärligt eftersom en del av företagen berörs av annan lagstiftning än andra. Det är ändamålsenligt att reglera hela fältet. En del av företagen är finansinstitut och den andra delen endast registreringsskyldiga till regionförvaltningsverket, säger Företagarna i Finlands ekonom Petri Malinen.  

Företagarna i Finland får meddelanden om att företagen kontaktas direkt och erbjuds snabblån för att lösa de ekonomiska utmaningarna som coronakrisen orsakar. Företagarna önskar att maxgränsen för räntetaket skulle regleras så snabbt som möjligt.

– I princip finns det tillgång till finansiering på bankerna, men ansökningsprocessen är fördröjd och därför kanske en del av företagen vänder sig till snabblånefirmorna då det krisar till sig.

Det är svårt att gå igenom snabblåneföretagens produkter och de verkliga lånekostnaderna kan vara svåra att greppa genast.

– Några snabblån kan ha en kompletterande roll för företagens finansiering, men vissa aktörer har väldigt hög ränta.

Snabblån som erbjuds konsumenter fick ett räntetak hösten 2019.

Hur är det om företaget, enligt banken, inte har betalningsförmåga?

Enligt Företagarna är det inte lämpligt att i krissituationer i första hand förlita sig på snabblån eller annan finansiering med hög ränta. I den här undantagssituationen är villkoren för den normala bankfinansieringen och Finnveras finansieringsprodukter så flexibla, att om finansiering inte kan arrangeras med de villkoren måste man allvarligt fundera på företagsverksamhetens framtid.

– Vi utgår från att om banken nekar finansiering, lönar det sig för företagaren att fundera om det är förnuftigt att skuldsätta sig i den här situationen. För närvarande är bankfinansieringens villkor mer flexibla än normalt. Om finansiering trots det inte kan ordnas, lönar det sig att fundera om företagsverksamheten ska fortsätta, säger Petri Malinen.

Regeringen överlämnade i torsdags en proposition till riksdagen om att utvidga företagarens rätt att få utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av företagsverksamheten. Företagaren behöver inte lägga ned företagsverksamheten. Ändringen är avsedd att vara i kraft under viss tid och den hjälper i situationer där företagsverksamheten har avtagit på grund av coronapandemin.

Bild: Getty Images

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi