Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Den efterlängtade lagen om företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft

Företagare kan tillfälligt få arbetsmarknadsstöd för plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan, orsakad av coronavirusepidemin. Lösningen berör alla företagare oberoende av företagsform.

– Nu måste myndigheterna snabbt få blanketterna uppdaterade så att företagarna kan anmäla sig som arbetssökande och ansöka om förmånen, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén. Man kan kontakta myndigheterna, TE-byrån och FPA, redan nu. Men jag rekommenderar att vänta, eftersom de gamla blanketterna kan orsaka ytterligare utredning och slösa både företagarens och myndighetens tid.

Arrangemanget för den tillfälliga lagen om företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa träder i kraft den 8 april då president Sauli Niinistö stadfäster lagen. Lagen är i kraft fram till den 30 juni 2020.

Om företagaren registrerar sig som arbetssökande senast den 15 april 2020 har hen rätt till arbetsmarknadsstöd för tiden som föregår arbetsansökan från och med den 16.3.2020. Detta även om arbetsansökan inte skulle vara giltig. Stödet kan dock erhållas först från då förutsättningarna uppfylls. Man kan även få företagarinkomst vid sidan av arbetsmarknadsstödet. Då minskar inkomsten arbetsmarknadsstödets belopp.

Under vilka förutsättningar får företagaren arbetsmarknadsstöd?

Förutsättningen för att erhålla arbetsmarknadsstöd är att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är lägre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget.

Heltidsarbetets upphörande eller den minskade inkomsten måste bero på coronavirusepidemin.

Ansök så här:

1. Företagaren anmäler sig som arbetssökande vid TE-byrån och ger en utredning om heltidsarbetet som upphört eller om minskad inkomst på grund av coronavirusepidemin.

2. TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd. Utlåtandet ges till FPA.

3. Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstödet från FPA. Just nu utarbetar FPA en egen webbansökan för företagare. Man informerar mer ingående på www.fpa.fi när företagaren kan fylla i ansökan i FPA:s elektroniska tjänst.

4. FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Det snabbaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänstens webbtjänst Mina e-tjänster. Du kommer till Mina e-tjänster via https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/. Ansökan om arbetsmarknadsstödet sköts via FPA:s webbtjänst https://www.kela.fi/web/sv.

Arbetsmarknadsstödet ska ansökas innan man tar sin tillflykt till utkomststödet eftersom det grundläggande utkomststödet är en så kallad sista utväg till ekonomiskt stöd.

 

toimitus(at)yrittajat.fi