Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagare – onsdagen den 15 april är deadline för att söka om arbetsmarknadsstöd retroaktivt

Erhållandet av arbetsmarknadsstödet förutsätter att företagarens heltidsarbete har upphört eller minskat på grund av coronavirusepidemin. Om företagaren registrerar sig som arbetssökande senast den 15 april har hen rätt till arbetsmarknadsstödet retroaktivt från och med den 16 mars och så länge förutsättningarna för stödet uppfylls.

Arbetsmarknadsstödet kan sökas även efter den 15 april, men då kan företagaren få stöd först från och med dagen som hen registrerar sig som arbetssökande.

Arbetsmarknadsstödet kan sökas av företagare oberoende av företagets storlek och bolagsform. Erhållandet av arbetsmarknadsstödet förutsätter att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget.

Företagaren ska göra en utredning om företagets bransch och om hur coronapandemin och begränsningarna och rekommendationerna den medfört har lett till att heltidsarbetet upphört. Alternativt kan den arbetssökande ge TE-byrån en utredning över inkomsten från företagsverksamheten. Då måste den minskade inkomsten bero på den allvarligt smittsamma sjukdomen; coronapandemin.

– Det är viktigt att registrera sig i tid. TE-byrån gör ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd. Utlåtandet sänds till till FPA. Arbetsmarknadsstödet ansöks sedan från just FPA, berättar jurist Teija Hautera på FPA.

Efter att företagaren anmält sig till TE-byrån behöver hen inte ha bråttom. Från FPA kan företagaren i lugn och ro söka stödet under tre månaders tid.

– Vi håller på att ta fram en ny ansökningsblankett på nätet. Den blir enklare än den normala. Alla onödiga frågor har minimerats för att snabbare kunna behandla ansökningen. Den nya ansökningsblanketten publiceras 16.4. Företagarens arbetslöshetsersättning är inte ett normalt arbetsmarknadsstöd. Därför behöver ni inte fylla i alla detaljuppgifter som annars krävs, berättar Hautera.

Hittills har FPA tagit emot cirka 400 ansökningar om arbetsmarknadstöd från företagare.