Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagare, nu är det enklare att söka arbetsmarknadsstöd från FPA

Företagare, nu kan du söka arbetsmarknadsstöd från FPA –Webbansökan har omarbetats så att den är så enkel och snabb som möjligt.

FPA kan betala arbetsmarknadsstöd till företagare om något av följande villkor uppfylls:

  • arbetet på heltid i företaget har upphört
  • företagarinkomsten är mindre än 1 089,67 euro per månad på grund av coronaepidemin

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

De här temporära villkoren i fråga om arbetslöshetsförmåner för företagare gäller till och med 30.6. Det temporära arbetsmarknadsstödet gäller bara företagare vars företagsverksamhet har tagit påverkats negativt av coronaepidemin. 

Det enklaste sättet att söka arbetsmarknadsstöd är en webbansökan som du hittar här.

För att få arbetsmarknadsstödet måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Se instruktionerna här.

Arbetsmarknadsstödet är cirka 724 euro i månaden

FPA betalar arbetsmarknadsstöd på 33,66 euro per dag under fem dagar i veckan, dvs. i genomsnitt cirka 724 euro i månaden. Självrisktiden har även tagits bort under en begränsad tid och förmånen kan alltså erhållas genast från första dagen man är berättigad till den. Arbetslöshetsförmånens belopp inverkar inte på t.ex. makens/makans inkomst, det är endast personens egen inkomst som beaktas. 

Om företagaren har inkomst under samma period då hen erhåller arbetslöshetsförmånen, anpassas inkomsten med arbetslöshetsförmånen. Månadsinkomster på högst 300 euro kommer i princip inte att minska på arbetslöshetsförmånen alls. Därefter minskar arbetslöshetsförmånen så att för varje förtjänad euro minskas förmånen med 50 cent. Om företagaren alltså har en månadsinkomst på till exempel 500 euro vid sidan av förmånen så får hen cirka 624 euro i månaden.

Arbetsmarknadsstödet utesluter inte egenföretagarnas coronastöd på 2000 euro

Egenföretagarna kan även ansöka om coronastödet på 2000 euro från företagets hemkommun. Kommunerna informerar företagarna i regionen när stödet kan ansökas. Tanken är att kommunerna ska öppna stödansökningen för egenföretagarna så fort som möjligt.

Företagarna i Finland har påverkat beredningen av ärendet och fick till exempel till stånd en förändring så att egenföretagarstödet och utkomstskyddet för arbetslösa inte utesluter varandra.