Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Gemensamma förslag på krishjälp till företag från näringslivets organisationer: "Vi räddar finländska företag och arbetsplatser"

Företagarna i Finland, Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren och Familjeföretagarnas förbund ger tillsammans förslag på åtgärder som skulle hjälpa företagen ut ur coronakrisen och rädda finländarnas arbetsplatser. Förslagen riktas till landets regering.

Finlands regering har redan fattat beslut om att hjälpa företagen, men det behövs mer. Organisationerna ger förslag till regeringens tilläggsbudget.

– Vi näringslivsorganisationer ser på nära håll hur finländska företag lider av coronakrisen. Vi önskar att landets regering fattar beslut som tryggar företagens överlevnadsmöjligheter och de finländska arbetsplatserna, säger Mikael Pentikäinen från Företagarna, Jyri Häkämies från Finlands näringsliv, Juho Romakkaniemi från Centralhandelskammaren och Auli Hänninen från Familjeföretagarnas förbund i ett gemensamt ställningstagande.

Lättnader i arbetsgivar- och pensionsavgifterna

Coronakrisen slog först hårt på handels- och servicebranscherna men håller nu omfattande på att sprida sig till andra branscher. Näringslivsorganisationerna föreslår lättnader i arbetsgivar- och pensionsavgifterna.

Företagarna i Finland föreslog lättnader i arbetsgivar- och pensionsavgifterna redan i början av coronakrisen.

– Det är den viktigaste stödformen. Den skulle hjälpa företag i alla storlekar oberoende av bransch och den är jämlik för alla företag, konstaterar Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen. Lättnader i arbetsgivar- och pensionsavgifterna är relativt enkla och snabba att genomföra. Här är även sannolikheten att misstag sker liten.

Näringslivsorganisationerna föreslår att staten betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter från början av juni till årets slut för arbetsgivarna i företagssektorn. Detta för att sänka företagens sysselsättningskostnader. Kostnaden för staten skulle vara cirka 700–750 miljoner euro.

Organisationerna föreslår också att staten betalar företagarnas FöPL-försäkringsavgifter från början av juni till årets slut, för att underlätta företagarnas ekonomiska nöd. FöPL-arbetsinkomsterna bevaras oförändrade. Kostnaden för staten skulle vara cirka 540 miljoner euro.

– De här kostnaderna ligger fortfarande inom ett sånt intervall att de kan bäras av statsekonomin, säger chefsekonom Kuismanen.

Retroaktiv förlustutjämning i bruk

Företagarna i Finland, Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren och Familjeföretagarnas förbund föreslår att man tar i bruk en retroaktiv förlustutjämning, en så kallad carry back, för att underlätta företagens kassakris. Motsvarande lösning har genomförts som krisåtgärd i till exempel Norge under coronakrisen. 

Företagsbeskattningen skulle tillfälligt ändras så att man år 2020 har möjlighet till retroaktiv förlustutjämning. Enligt modellen får företaget retroaktivt minska den beräknade förlusten för år 2020 av vinsten från år 2019 upp till ett separat reglerat maximibelopp (till exempel upp till två miljoner euro). På så sätt får företaget skatteåterbäring för skatterna som betalades ifjol. Det kan stärka överlevnadsförmågan under coronakrisen.

–  Det här skulle vara en förnuftig reform av företagsbeskattningen över lag och inte bara under coronakrisen. Det lönar sig absolut att ta i bruk den här modellen, säger Företagarnas chefsekonom Mika Kuismanen.

Modellen minskar skatteinkomsterna från det gångna året med uppskattningsvis 200–300 miljoner euro. Den ökar skatteinkomsterna senare, då företagen inte kan minska årets förlust mer för de kommande årens vinster. Ur den offentliga ekonomins synvinkel skulle åtgärdens slutliga förlust närmast vara en liten ökning av räntekostnaderna.

Höjning av Finnveras borgen till 90 procent

Företagarna i Finland, Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren och Familjeföretagarnas förbund föreslår även för regeringen att Finnveras säkerhetsandel ska höjas från nuvarande 80 procent till 90 procent oberoende av företagets storlek. På så sätt tryggas företagens betalningsförmåga. En höjning av Finnveras säkerhetsandel ger företagen bättre beredskap att ansöka om bank- och övrig finansiering.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi