Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarnas mål uppnått: Egenföretagarstöd även till företagare som får pensionsinkomst

Arbets- och näringslministeriet ändrade förra veckan sina direktiv gällande egenföretagarstödets kriterier. Nu kan även pensionärer få egenföretagarstöd. Dessutom gjordes ansökan enklare gällande nödvändiga bilagor.

Arbets- och näringsministeriet förnyade direktivet för egenföretagarstödet enligt Företagarna i Finlands förslag. Tidigare var ett av kriterierna för stödet bland annat att personen som ansöker om stöd ska ha företagandet som huvudsyssla. Det definierades så att personen som ansöker om egenföretagarstödet förutom minimiinkomsten inte har andra inkomstkällor, som exempelvis pensions- och arbetsinkomst. Företagarnas förslag, som nu gått igenom, var att pensionen inte är ett hinder för egenföretagarstödet.

– Pensionen är en utkomstförmån precis som utkomstskyddet för arbetslösa. Pensionen är avsedd för att skydda personen själv, inte företagets kostnader. Det var motstridigt att pensionen inverkade negativt på erhållandet av egenföretagarstödet eftersom användningssyftet är ett annat. Egenföretagarstödet är alltså för företaget, pensionen eller utkomstskyddet för arbetslösa för företagarens liv och leverne, kommenterade Företagarna i Finlands vice verkställande direktör Anssi Kujala.

Enligt ministeriets nya direktiv kan en egenföretagare med verksamheten som huvudsyssla få vilken pension som helst så länge alla andra kriterier för stödet uppfylls.

– Vi anser det väsentligt att egenföretagaren uppfyller kriterierna för företagandet som huvudsyssla, alltså att hen finns i FöPL-registret eller uppvisar en tillräckligt stor företagarinkomst eller fakturering, säger Kujala.  

Enligt honom är det också viktigt att egenföretagarstödet är avsett för företagets vanliga, löpande kostnader.

Ifall företagaren har skatteskulder räcker det att hen ansökt om betalningsarrangemang för skulderna.

Villkoret för stödet är att egenföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försvagats, efter den 16 mars och på grund av coronavirusepidemin, och att egenföretagaren har förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet.

Som en del av bedömningen av förutsättningarna för verksamheten var ANM:s tidigare anvisningar att reda ut om företaget redan innan coronaepidemin haft skatteskulder. Kommunerna har bett företagarna att lämna in intyg över skatteskulderna. Dessa bilagor, särskilt kravet om skatteskuldsintyg, har upplevts tunga. Enligt de nya anvisningarna för ansökan räcker det att företagaren kan uppvisa att en ansökan om betalningsarrangemang för skatteskulderna har gjorts.

Om ditt företag har svårt att betala skatterna på grund av coronavirussituationen kan du ansöka om underlättat betalningsarrangemang i MinSkatt från och med den 25 mars 2020.

Enligt ANM:s nya direktiv ska företagaren, om hen har skatteskulder, ha en godkänd plan för betalningen av skatterna. Denna kan vara en plan från Skatteförvaltningen eller någon annan godkänd plan som exempelvis en utmätningsplan eller något som visar att företagaren ansökt om betalningsarrangemang.

Var ansöker man om egenföretagarstöd? Klicka på den här länken, sök efter ditt eget område på sidan som öppnas och gå till din kommuns ansökningssida via den. Där hittar du kommunspecifika ansökningsanvisningar för egenföretagarens coronastöd.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi