Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagare, läs skattetips i coronatider: Ännu hinner man göra skatteanmälan

Företagarna i Finland har sammanställt omfattande skatteanvisningar utgående från Skatteförvaltningens uppgifter.

Skatteförvaltningen har meddelat om lättnader vars syfte är att underlätta situationen för företag som kämpar sig igenom coronakrisen. Den nyaste lättnaden är återbetalningen av mervärdesskatten som betalades i början av år 2020. De återbetalade skatterna ska dock betalas tillbaka inom två år.

Vad gör jag då skattebeloppet är för högt?

Det lönar sig att ansöka om lägre förskottsskatter i Skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst då resultatet är lägre än uppskattat. Förskottsskatterna för år 2020 kan på grund av coronasituationen undantagsvis sänkas genom egen anmälan, utan delårsbokslut eller övriga skriftliga utredningar. Man kan även ansöka om ändring gällande förskottsskattens förfallomånader. Om förskottsskatten för år 2019 har varit korrekt kan man inte ansöka om att få tillbaka förskottsskatter för förra året eller lämna tilläggsförskottet obetalt på grund av coronasituationen.

Vad gör jag då jag inte kan göra skatteanmälan i tid?

Skatteförvaltningen beviljar samfund en månads tilläggstid för skatteanmälan, på grund av coronasituationen. Tilläggstiden är avsedd för samfund och samfällda förmåner vars räkenskapsperiod har avslutats mellan december 2019 och februari 2020. Dessa kunder kan nu göra skatteanmälan inom fem månader från att räkenskapsperioden avslutats, normalt ska anmälan göras inom fyra månader. Man behöver inte ansöka separat om tilläggstid och ingen förseningsavgift uppbärs heller för tilläggstiden.

Skattedeklarationen för samfund vars räkenskapsperiod avslutas i slutet av december (31.12.2019) ska i normala fall lämnas senast den 30.4.2020, men nu kan deklarationen undantagsvis lämnas senast den 31.5.2020. Eftersom det är en söndag kan skattedeklarationen ännu lämnas måndagen den 1.6.2020.

Får man tilläggstid även för betalningen av mervärdesskatten?

För anmälan gällande skatter på eget initiativ (bl.a. mervärdesskatt) är det inte möjligt att bevilja tilläggstid men man kan låta bli att driva in förseningsavgifter på grund av särskilda orsaker, till exempel på grund av sjukdom. Begäran om att inte ta ut förseningsavgift kan lämnas på förfallodagen för anmälan (månadens 12 dag) eller genast därefter.

Vad gör jag om jag inte kan betala mitt företags skatter i tid?

Om det börjar se ut som att man inte kan betala skatterna i tid lönar det sig att genast kontakta Skatteförvaltningen för att avtala om betalningsarrangemang. Underlättat betalningsarrangemang kan ansökas i MinSkatt-tjänsten från och med den 25.3.2020 fram till slutet av augusti 2020. Då man ber om betalningsarrangemang behöver man inte uppvisa en utredning över betalningssvårigheterna. Skatteförvaltningen rekommenderar att man inte ansöker om betalningsarrangemang för säkerhets skull, utan begäran görs då skatterna inte kan betalas.

Har villkoren för betalningsarrangemang underlättats?

Ja. Dröjsmålsräntan för skatter i betalningsarrangemang sänks från sju till fyra procent. Den sänkta räntan tillämpas på skatter i betalningsarrangemang som förfallit efter den 1.3.2020. Den första betalningsraten enligt det underlättade betalningsarrangemanget infaller först efter tre månader efter att betalningsarrangemanget har godkänts, istället för en månad som tidigare.

Betalningsarrangemang är dock inte möjligt om den sökande har skatteskulder i utsökning eller om den sökande inte har lämnat alla skattedeklarationer eller anmälningar till inkomstregistret.

Hur kan jag kontrollera att Skatteförvaltningen mottagit min begäran om betalningsarrangemang?

Om man ansökt om underlättat betalningsarrangemang via Skatteförvaltningens servicenummer syns begäran inte i MinSkatt förrän Skatteförvaltningen har behandlat den. Ansökan har dock mottagits och man behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på nytt för den skull. Om begäran om betalningsarrangemang däremot gjorts i MinSkatt kan man kontrollera situationen genom att logga in i MinSkatt och gå till fliken "Utförda åtgärder".

Jag kommer att få skatteåterbäring. Får jag återbäringen till mitt konto trots att jag har betalningsarrangemang för mina obetalda skatter?

Skatteåterbäringen används till betalning av obetalda skatter. Skatteåterbäringen används även till betalning av skatterna som omfattas av betalningsarrangemanget. Där har inget ändrats.

Går obetalda skatter till utmätning?

I det här fallet kan man ansöka om betalningsarrangemang med vilket skatterna som omfattas av arrangemanget inte skickas till utmätning. Skatter som anknyter till begäran om betalningsarrangemang skickas i den här situationen inte heller till utsökning. Företagets skatteskuld publiceras inte heller i skatteskuldsregistret eller på protestlistan.

Kan jag få skattelättnad eller befrielse från skatt?

Coronasituationen utgör inte en grund för att befrias från skatt. Vid försämrad betalningsförmåga är det möjligt att ansöka om betalningsarrangemang.

Vad händer om jag inte kan anmäla uppgifterna i inkomstregistret i tid?

För en försenad anmälan till inkomstregistret påförs ingen dröjsmålsavgift år 2020. Inkomstregisteruppgifternas riktighet betonas på grund av coronasituationen eftersom inkomstregisteruppgifterna utgör grunden för dagpenningen som arbetslöshetskassorna betalar för permitteringar och för den dagpenning för smittsam sjukdom och sjukdagpenning som FPA betalar.

 

Bild: Getty Images

toimitus(at)yrittajat.fi