Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna i Finland: Krisstödet nödvändigt, behov i miljardklassen

Det lönsamhetsstöd som regeringen planerat för företag är ett mycket viktigt tillägg till företagens stödpaket i coronakrisen, konstaterat Företagarna med glädje.

— Det är utmärkt att regeringen nu klargjort sina riktlinjer om krisstödet. Företagarna har arbetat för det här ända sedan krisen började. Företagen behöver stöd i miljardklassen för att rida ut stormen, är konstaterar verkställande direktör Mikael Pentikäinen. 

Näringsminister Mika Lintilä berättade på torsdagen om regeringen beslut att stöda de företagare som drabbats värst av coronakrisen, oberoende bransch.

– Det finns ett enormt behov av krisstöd. Närmare tio procent av företagen har förlorat hela sin försäljning och nästan 30 procent minst hälften. Många företag befinner sig i stor nöd. Krisstödet kommer att underlätta dessa företags situation, säger Pentikäinen. Företagarna har från början av krisen uppskattat att det kommer att behövas cirka fem miljarder euro i direkt stöd. Hittills har regeringen fattat beslut om direkt stöd på cirka två miljarder euro. Krisstödet är ett viktigt tillägg.

– Behovet av krisstöd är i miljardklassen. Stödets storlek borde vara relaterat till företagens omsättning och den uteblivna försäljning som coronasituationen har orsakat. Krisstödets giltighetstid måste förlängas om krisen fortsätter eller blir värre. Det står i hela nationens intresse att stödets storlek är tillräcklig och att det är rätt tajmat, säger Pentikäinen.

Minister Lintilä berättade att stödet beviljas för två månader men att det kan tas i bruk på nytt vid behov. Regeringen meddelade att också egenföretagare som har tillräcklig omsättning kan få krisstöd. 

– Det är rättvist. Företag ska behandlas likvärdigt oberoende av bransch, storlek eller företagsform, säger Pentikäinen. Företagarna påminner om att företagsstöd inte behövs bara med tanke på företagen och företagarna.

– Företagsstöd behövs även för att vi ska ha en tillräckligt stor mängd företag också efter krisen. Utan företag finns varken arbete eller tillväxt. Genom att stöda företag kan vi rädda den finska välfärdsmodellen, påpekar Pentikäinen.

Kriterierna bör vara rättvisa

Kriterierna och parametrarna för företagens lönsamhetsstöd kommer att beredas vidare.

– Den planerade modellen är bra, men ofta dyker problemen upp i detaljerna. Det är viktigt att se till att krisstödets kriterier och parametrar är rättvisa, säger chefsekonom Mika Kuismanen.

– När det gäller stöd är det väsentligt att valet av jämförelsetidpunkten för stödet är tillräckligt flexibelt. På det här sättet kan vi undvika onödigt justerande.

Regeringen meddelade att kriterierna för stöd som delas ut via Business Finland och NTM-centralerna inte ändras.

– Det är rätt beslut. Om kriterierna hade ändrats mitt i behandlingen, hade det fördröjt besluten och skapat allmän förvirring. Nu är det viktigt att få till stånd beslut snabbt och garantera tillräckliga resurser. Efter att besluten fattats ska Business Finland och NTM-centralerna övergå till sina egentliga uppgifter, konstaterar Kuismanen.

– Business Finlands behövs för att stöda innovationer och internationalisering. Det är en utmärkt återhämtningspolitik. Även egenföretagarna kan söka utvecklingsstöd då situationen normaliseras.

Det behövs en omfattande verktygslåda för att övervinna krisen

Den stöd- och finansieringshelhet som byggts upp på grund av coronakrisen börjar vara klar då riksdagen har behandlat restaurangstödet och lönsamhetsstödet för företag.

– Det finns många olika sätt att hjälpa företagare. För att besegra krisen behöver vi en omfattande verktygslåda. För många är direkt stöd nödvändigt. För andra är lånefinansiering via banker och Finnvera väsentlig.

– Det lönar sig för företagen att utnyttja de tillgängliga verktygen på ett så omfattande sätt som möjligt. De har planerats som stöd för företag just för att rädda dem över den djupa krisen, uppmuntrar han.  

Tilläggsinformation

Verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tfn. 040 504 1944,

Chefsekonom Mika Kuismanen, Företagarna i Finland, tfn. 0503560705,