Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Främja tillväxten med inrikesturism i sommar

Turistorganisationernas riksomfattande gemensamma kampanj 100 syytä matkailla Suomessa (100 skäl att resa i Finland) uppmuntrar finländare att resa i hemlandet, när det är tryggt att resa.

Kampanjen 100 skäl att resa i Finland, som stöds av Arbets- och näringsministeriet och genomförs av Föreningen Finlands turistorganisationer Suoma ry, förenar turistaktörerna runt om i landet. Den genomförs för fjärde gången. I år är kampanjen särskilt betydelsefull.

Enligt enkätundersökningen som utfördes i slutet av mars har 57 procent av finländarna som avsikt att resa inom Finland den kommande sommaren. Naturresemål intresserar 43 procent och dagsutflykter i närregionen intresserar 45 procent av finländarna. Stadsresemål är på favoritlistan hos 35 procent av personerna som svarade.

Cirka 1000 personer svarade på enkäten under tiden 18–22 mars. 

Näringsminister Mika Lintilä påminner att man kan stöda inhemska tjänster och företagare genom att resa inom landet.

– Efter krisen är vårt viktiga mål att få turismen i hemlandet att öka igen, precis som den gjort tidigare år. Coronapandemin betonar den ansvarsfulla närturismens betydelse ännu mer, konstaterar Lintilä.

Det säkraste sättet att resa

Kampanjen som inleddes i maj fortsätter undantagsvis ända till slutet av oktober i år. Dess syfte är att erbjuda inspiration till vad man kan göra i hemlandet.

– Finlands turism kommer på fötter igen med hjälp av inrikesturismen. Människorna kommer under lång tid ännu att uppleva att hemlandet är det tryggaste alternativet. Coronatiden har fått många finländare att intressera sig för närbelägna platser och att röra sig i naturen på ett helt nytt sätt, säger Suomas ordförande Anne-Marget Hellén .

Hellén poängterar dock att det är viktigt att komma ihåg säkerheten då man planerar resor. Myndigheternas hälso- och hygienanvisningar ska följas noggrant.  

– Ansvaret ligger både på turistföretaget och resenären, säger Hellén.

Säsongen måste fortsätta längre in på hösten

Ansvarsfullhet är en växande trend inom turismen. Inrikes- och närturismens popularitet var senaste år i toppklass: övernattningarna inom Finland ökade i maj-september med 5,8 procent. Det motsvarar 450 000 övernattningsdygn.

Enligt enkätundersökningen innebär ansvarsfull turism särskilt att värna om naturen och det lokala. I toppen fanns respekten för naturen och vattendragen, som 68 procent ansåg var viktigast. Respekten för de lokala invånarna och deras vardag var näst populärast (58 procent) och att stöda lokala tjänster och produkter kom på tredje plats (52 procent).

Hellén uppmuntrar finländare att friskt göra upp planer även för slutet av året.

– Inrikesturismen behöver aktivitet året runt, och en förlängning av säsongen. Det lönar sig att planera längre in på hösten och att satsa på exempelvis städernas kulturutbud eller matupplevelser, säger Hellén.

Samma planering förväntas även av företagen.

– Det förutsätts ännu bättre produktifiering av tjänsterna till sensommaren. Vi har en ny definition av sommarsäsongen framför oss och det förutsätter att tjänsterna hålls öppna längre in på hösten, säger Hellén.

 

Toimitus

toimitus(at)yrittajat.fi