Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Modellen för det stegvisa öppnandet av restaurangerna är rimlig men lämnar öppna frågor – Makkula från Företagarna: "Obefogad byråkrati får inte skapas"

Restaurangerna får stegvis öppna sin verksamhet från och med början av juni, eftersom nuläget i coronaepidemin gör det möjligt.

Vid statsrådets informationstillfälle presenterade omsorgsminister Krista Kiuru villkoren för ett stegvis öppnande av restauranger. Den tillfälliga förordningen som gäller lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft till slutet av oktober, men minister Kiuru betonade att snabba förändringar åt alla håll är möjliga då statsmakten ser var det finns utvecklingsbehov.

Följande steg bedöms eventuellt redan innan midsommar.

Restaurangägarnas skyldigheter

Förplägnadsrörelserna (restauranger, kaféer och serveringsställen) har allmänna skyldigheter då det gäller hygien och synlig möjlighet till handtvätt och desinficering. Restaurangerna är även skyldiga att ordna sina utrymmen och inredningen så att viruset inte kan spridas. Det får inte uppstå rusning eller trängsel.

Restaurangerna får endast ta in hälften av tidigare tillåtna kundmängd för att göra det möjligt att hålla avstånd. Begränsningen gäller inte uteserveringar.

– Jag anser att restaurangernas föreskrivna allmänna skyldighet är tillräcklig. Utöver det behöver inte kundplatserna begränsas mer än till hälften av det normala, eftersom alla restauranger är olika. Flexibla regler fungerar bättre än att endast stirra på en siffra. Då kan man dessutom bättre beakta även frågor som berör restaurangernas lönsamhet och kostnader, säger Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula. Man ska även säkerställa att restaurangerna får kompensation då deras verksamhet begränsas jämfört med normala omständigheter.

Restaurangägarna ansvarar själva för planeringen

Man måste synligt meddela kunderna att man inte får komma till restaurangen om man uppvisar sjukdomssymptom. Vid restaurangen ska man sitta vid egna bord, men det är inte obligatoriskt med bordsservering. Självbetjäning vid buffé är dock inte möjlig.

Restaurangägarna ska själva göra upp en plan och förutsättningar för verksamheten enligt anvisningarna.

– Restaurangägarna svarar själva på frågor. Stora och små aktörer kan inte ha samma anvisningar. Kundplatsbegränsningarna ska beaktas, säger Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsråd Ismo Tuominen.

Janne Makkulas första intryck av helheten är rimlig och det är bra att man förlitar sig på egen övervakning.

– Det är en aning oklart vad som krävs med den förutsatta planen för egenkontroll. Här får inte onödig byråkrati skapas; upprättandet av papper på ett visst sätt är inte väsentligt. Det viktiga är att restaurangföretagarna och kunderna tillsammans agerar förståndigt i syfte att på alla sätt och vis beakta coronasituationen. Det är bra att varje restaurang för egen del begrundar vilka åtgärder de nu angivna riktlinjerna kräver av varje restaurang, säger Makkula.

Ansvarsfullhet av alla

Minister Kiuru och tjänstemännen efterlyser nu ansvarsfullhet av både restaurangägare och kunder. Regionförvaltningsverket övervakar genomförandet av författningarna och får vid behov handräckning av polisen. Det är möjligt med straff för försummelse.

– Straffet är högst en månad. Nu följer vi upp och utvärderar. Vi måste se till att spelreglerna håller, säger minister Kiuru.

Frågor väcktes bland annat kring vad som händer om enskilda restaurangägare inte följer reglerna. Lider hela branschen då?

– Utgångspunkten måste vara förtroendet för att förplägnadsrörelserna vill öppna kontrollerat och säkert. Vi litar på ansvarsfullheten. Om självregleringen inte leder till önskat resultat har vi befogenhet att ingripa. I coronasituationen finns inga möjligheter till snålskjuts. Det kan kosta någons hälsa eller liv. Vi förbinder oss till gemensamma spelregler, svarar Kiuru.

Enligt Makkula måste man lita på människors förstånd och göra det möjligt för varje restaurang att vidta de åtgärder som lämpar sig för just den restaurangen då det gäller att säkerställa hygienen och förebyggandet av smittspridningen.

– Det är även viktigt att hela branschen och företagare som agerar korrekt inte behöver lida ifall enskilda aktörer inte följer bestämmelserna, säger han.

Öppna frågor

Till en början är alla bestämmelser lika för alla, men lagen tillåter kontroll av regionala begränsningar och lättande av begränsningar.

– Det är viktigt att komma ihåg att smittan lever i klunga. En stor smittkedja kan smitta från vilken restaurang som helst i Finland, påminner Kiuru.

Frågor som förblev öppna efter informationstillfället är till exempel frågor ur näringspolitisk synvinkel. Kiuru svarade bland annat inte på frågan om mikrobryggeriernas möjlighet att sälja sina produkter till konsumenter eller restaurangernas möjlighet att sälja vin för avhämtning. Kiuru behandlade endast frågor gällande lagen om smittsamma sjukdomar.

– Trots att man nu funderat hur restaurangerna tryggt ska kunna öppna måste man begrunda ärendet även ur näringspolitisk synvinkel. Möjligheten till tillfällig försäljning av svaga alkoholdrycker för avhämtning borde tillåtas nu, säger Makkula.

Enligt Kiuru ligger ärendet på de övriga ministrarnas, dvs. ”Kvintettens”, ärendelista.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi