Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitt företag får två coronastöd, hur gör jag? Ministeriet svarar

En del av företagen har fått stöd från två olika instanser under coronakrisen. Vi bad ministeriet svara på hur man ska agera i sådana situationer.

I början av coronakrisen fick till exempel egenföretagare ansöka om Business Finlands utvecklingsstöd. Senare ändrades kriterierna för beviljandet av stödet. En del av företagen som befunnit sig i kris har ansökt om stöd från både Business Finland och NTM-centralen, och erhållit stöd från båda.

Enligt Arbets- och näringsministeriet måste det andra stödet i vissa fall betalas tillbaka.  

Företaget har fått NTM-stöd och stöd från Business Finland samtidigt. Hur ska företaget göra i en sådan situation?

NTM-centralen och Business Finland reder först ut om NTM-centralen och Business Finland har beviljat coronastödet för samma ändamål (t.ex. NTM-centralens och Business Finlands coronastöd för utvecklingsåtgärder). Om man utgående från den utredningen anser att NTM-centralens och Business Finlands coronastöd har beviljats för samma ändamål kontaktas företaget för att reda ut ärendet (hörande) och avtala om vilket stöd företaget betalar tillbaka. Företaget får anvisningar om återbetalningen av stödet. Om företaget inte går med på återbetalning av stödet drivs det överlappande stödet in av företaget genom beslut om återkrav.

Om det är fråga om en egenföretagare som fått överlappande stöd (egenföretagarstöd och Business Finlands stöd)?

I början (19.3.-27.3.) hade Business Finlands inte infört någon begränsning för antalet arbetstagare för företagare som ansökte om finansiering i form av coronastöd. Ifall egenföretagaren då ansökte om Business Finlands coronastöd och fick det, är hen inte längre berättigad till egenföretagarstödet. Om båda stöden redan har beviljats ska kommunen som beviljat egenföretagarstödet bedöma situationen från fall till fall.

Kan ett företag som fått flera stöd få problem?

Ifall företaget har ansökt om coronastöd från både NTM-centralen och Business Finland har företaget agerat i strid mot dessa finansiärers anvisningar på hemsidorna. Man strävar efter att upptäcka och avlägsna överlappningarna i samband med behandlingen av ansökningarna. Överlappande stödbeslut anses dock inte i första hand bero på den sökandes förfarande och därför påförs den sökande inga andra sanktioner, om företaget återbetalar det överlappande stödet. Om företaget inte återbetalar stödet frivilligt fattas ett beslut om återkrav i ärendet. På basis av beslutet om återkrav kan stödet vid behov överföras till indrivning via utmätning.

Hur inverkar redan erhållna stöd på det kommande allmänna stödet?

Lagförslaget om kostnadsstöd är ännu under beredning och därför vet man inte hur en eventuell samordning av kostnadsstödet och NTM-centralens och Business Finlands coronastöd ser ut. Då lagstiftningens innehåll preciseras informerar man mer om eventuell samordning av stöden. Egenföretagarstödet ska dras av från kostnadsstödet i sin helhet.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi