Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Stöd till restaurangbranschen delas ut från och med den 5 juni

President Sauli Niinistö stadfäste lagen om stöd för förplägnadsbranschen fredagen den 29 maj. Lagen avses träda i kraft den 5 juni.

– Det är bra att det här ärendet framskrider. Stödet är på väg i rätt riktning men detaljerna får vi ju veta först den 5 juni, säger Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuisman

Stödet består av två delar. Den ena stöder företagen i fråga om sysselsättning och den andra är en gottgörelse för verksamhetsbegränsninganar.

Stöd för återanställning:

 • Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare.
 • En förutsättning för beviljande av stöd är att företaget betalar en lön på minst 2 500 euro till arbetstagaren under tiden 1.6.-31.8.2020.
 • Stödet beviljas högst för det antal heltidsanställda som arbetade i företaget före krisen i februari 2020.
 • Eventuella andra stöd som företaget får kan påverka det slutliga stödbeloppet.
 • Stödet beviljas på ansökan.

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar:

 • Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april-maj 2019 eller i januari–februari 2020.
 • Som skälig gottgörelse betraktas högst 15 procent.
 • Gottgörelsen kan uppgå till högst 500 000 euro.
 • Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen.
 • Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning.
 • Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt.
 • Mået är att den andra posten betalas ut i slutet av juni.

Viktigt med snabb och tillräckligt stor lösning för branschen

Lagen ändrades vid riksdagsbehandlingen så att stödet för återanställning även kan erhållas för anställning av hyrda arbetstagare. 

– Vi förstår branschens plågor. Det är viktigt att lösningen är snabb och tillräckligt stor så att företag inte försvinner från marknaden på grund av den här krisen. Vi följer noggrant vilka de slutliga villkoren är, säger Kuismanen.

Detaljerade anvisningar för ansökningen på kommande

Företagarna kommer att få anvisningar om hur man erhåller stödet eller gottgörelsen. Dessa publiceras den 5 juni och då på KEHA-centrets webbsidor.

Erhållandet av stöd för återanställning förutsätter att man fyller i en elektronisk ansökan. Ansökningstiden börjar den 5 juni.

 

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi