Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Över 10 000 företagare svarade: Kommunernas beslutsfattande är ineffektivt

Ett företagsorienterat beslutsfattande i kommunen är det överlägset viktigaste inom näringspolitiken för företagarna. Bäst klarar sig kommunerna i skötseln av infrastrukturen framgår det av Företagarnas kommunbarometer som Företagarna i Finland låtit göra.  

Iro Research frågade företagarna i enkäten Företagarnas kommunbarometer om deras åsikter om verksamheten i företagets hemkommun. Undersökningen genomfördes 16.2–13.5. Enkäten besvarades av 10 400 företagare runt om i Finland. Företagarna upplever att enkäten är en viktig kanal. Antalet respondenter ökade från föregående motsvarande enkät med över 4 000 företagare.  

– Den stora mängden svar visar på att företagarna uppskattar kommunerna och anser att de har en stor betydelse i främjandet av företagandet. Vi vill därför satsa mycket på samarbetet mellan kommunerna och företagarorganisationen, säger Jyrki Mäkynen, ordförande för Företagarna i Finland. 

Det viktigaste för företagarna skulle vara att kommunens beslut är företagsorienterade. Just det här fungerar inte alls bra enligt enkäten, det sköts näst sämst efter upphandlingarna. 

– Det är en fördel för kommuninvånarna att beslutens inverkan på företagen beaktas i beslutsfattandet. Om företagen inte klarar sig i kommunen, försvinner många tjänster, arbetsplatser och skatteintäkter, påminner Anssi Kujala, vice verkställande direktör för Företagarna i Finland. 

Det största problemet med beslutsfattandet är enligt företagarna att det är ineffektivt. Däremot får hörandet av företagen i beredningsfasen ett bättre betyg. 

– Kommunernas uppgiftsfält håller på att förändras radikalt. Social- och hälsovårdstjänsterna som ofta upplevts tunga i social- och hälsovårdsreformen övergår till landskapens organiseringsansvar. Enligt vår bedömning kommer överföringen av organiseringsansvaret att genomföras denna gång, konstaterar Kujala. 

Enligt Kujala frigörs nu tid och energi från kommunernas tjänstemannakår och beslutsfattare som kan användas till att förbättra kommunens livskraft. Denna energi måste riktas rätt genast och livskraften bör diskuteras i samband med nästa års kommunalval.  

– Företagarorganisationen måste se till att denna möjlighet används på ett riktigt klokt sätt och att kommunerna förstår sitt ekonomiska spelrum och utnyttjar sin nya roll samt sin möjlighet att främja livskraften och företagandet. Förhoppningsvis bidrar dessa resultat till det arbetet. 

Kommunerna bör förbättra kontakten till företagarna

Enligt företagarna är kommunerna bäst på att sköta infrastrukturen (t.ex. trafikleder, vattenledningar, telekommunikationsnät) och näst bäst på företagstjänster. På tredje plats ligger näringspolitikens ställning i kommunen. 

Företagarna fick frågan vilka företagstjänster de tycker är viktigast. Tjänster för nya företagare, nätverkande och investeringsrådgivning låg överst på listan. Däremot verkar företagarna inte behöva internationaliserings- och mentorstjänster av kommunerna. 

– Internationaliserings- och mentorstjänster erbjuds även av andra, så det verkar som att den egna kommunen inte behövs som aktör för dessa. Som tjänster är de viktiga och främjar tillväxten, bedömer Kujala.

Informationen fungerar bra inom företagstjänsterna, företagarna upplever sig känna till dem väl. Kommunerna kunde däremot bli bättre på att hålla kontakten. 

– Öppenhet, transparens och växelverkan i beredningsfasen skulle förbättra kontakten mellan kommunen och företagen. Ställvis fungerar kontakten utmärkt, vilket vi har sett bra exempel på nu under coronakrisen. Nu skulle det gälla att ta vara på det vi lärt oss av coronakrisen och införa ett närmare samarbete i vardagen, säger Kujala. 

Tre kommuner bättre än de andra

Av enkäten framgår även i vilka kommuner det är bäst att vara företagare. 

  • Etta bland stora kommuner med över 50 000 invånare är Seinäjoki i Södra Österbotten
  • Medelstora kommuner (10 000–50 000) Lundo i Egentliga Finland
  • Etta bland små kommuner med under 10 000 invånare är Kärsämäki i Norra Österbotten 

Resultaten för kommunerna offentliggörs 10.–12.6.

De regionala och kommunspecifika resultaten av svaren från över 10 000 företagare offentliggörs 10–12.6. Företagarna i Finlands regionorganisationer offentliggör resultaten via meddelanden och informationsmöten. Företagarna i Finland delar resultaten på Twitter under hashtaggen #kuntabaro. 

Mer information