Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna arbetar för förändring för de långa betalningstiderna – Många sme-företag väntar alltför länge på sina fordringar

Långa betalningstider är problematiska för allt fler sme-företag. Enligt Företagargallupen i maj har 27 procent av respondenternas kundföretag förlängt betalningstiderna under de två senaste åren. Största delen av de som förlängt betalningstiderna är stora privatföretag (63 procent), men även mindre företag (45 procent).

Betalningstiderna har varit svåra för företagarna redan en längre tid. Enligt Företagargallupen har betalningstiderna förlängts ytterligare under de senaste åren. Vi berättade nyligen om en företagare inom elbranschen som var tvungen att anpassa sig till betalningstider på upp till 120 dagar.

Regleringen av betalningstiderna grundar sig på EU:s direktiv om sena betalningar. I dessa konstateras att medlemsstaterna måste säkerställa att den betalningsperiod som definierats i kommersiella avtal mellan företag inte överstiger 60 kalenderdagar. Det är dock möjligt att avtala på annat sätt mellan parterna, förutsatt att betalningstiden inte är klart orimlig för borgenären.

Företagarna i Finland anser att det är viktigt att betalningstiderna förkortas

– Betalningsvillkor i enlighet med direktivet utarbetades en gång i tiden i vår nationella lagstiftning. Det konstaterades dock att detta inte var tillräckligt för att skydda mindre borgenärer från större företags krav på avtal med långa betalningstider. Därför överlämnade Företagarna i Finland ett förslag till justitieministeriet i oktober år 2013 om ändring av lagen om betalningsvillkor så att den längsta tillåtna betalningstiden i avtal mellan företag regleras till 30 dagar, berättar Företagarnas chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

Finlands nationella lag för betalningstider ändrades i maj år 2015. Enligt lagen får betalningstiden för fordringar mellan näringsidkare överstiga 30 dagar endast om parterna avtalat om detta sinsemellan. Det räcker inte med en ensidig diktering.

– Med den föreslagna förändringen ville man förkorta betalningstiden mellan företag utan att begränsa möjligheten att enligt behov avtala om önskad längd på betalningstiden.

Önskemål om möjlighet till anonym angivelse 

I Företagargallupen anser en betydande del av de små och medelstora företagen att avtal om betalningstid på över 30 dagar inte är ett riktigt avtal. Särskilt större företag dikterar längre betalningstider på ett lagstridigt sätt.

– Inom till exempel säsongshandel är det vanligt att köpmannen betalar sina fakturor till varuleverantörerna flera månader efter varuleveransen. Vi anser att det är viktigt att bestämmelserna om betalningstider utvecklas så att man effektivt kan ingripa i oegentligheter. Därför var det viktigt att bestämmelsen från Antti Rinnes regeringsprogram kunde överföras till Sanna Marins regeringsprogram. Den nuvarande regeringen har förbundit sig till att granska lagstiftningen för betalningstiderna igen, säger Toivonen.

Företagarna i Finland har framfört sme-företagsfältets oro till justitieminister Anna-Maja Henriksson (sfp).

– Vi har föreslagit att en tillsynsmyndighet tillsätts för att se till att lagen efterlevs. Det skulle till exempel kunna vara Konkurrens- och konsumentverket. Företagarna kan kontakta myndigheten och vid behov anonymt ange lagstridigt förfarande. Företagarna önskar så gott som undantagslöst att ärendet sköts så att företagets namn inte nämns.

Många småföretagare är rädda för att affärsrelationen avbryts om betalningstiden bestrids. Därför vågar man nödvändigtvis inte föra en öppen diskussion om betalningstiderna med sin kund.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi