Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarnas arbetsmarknadsstöd fortsätter – även flexibilitet i permitteringar och samarbetsförhandlingar är i kraft till årets slut

Enligt Företagargallupen har 42 procent av arbetsgivarföretagarna dragit nytta av den förkortade samarbetsförhandlingsprocessen under coronakrisen. Presidenten bekräftade lagändringarna den 26 juni och de tillfälliga ändringarna är i kraft från och med den 1 juli.

Företagarna i Finlands förslag till regeringen var att de tillfälliga ändringarna i arbetslagarna skulle fortsätta till årets slut. Arbetsmarknadsorganisationerna framförde ett motsvarande förslag.

– Det är viktigt att den tillfälliga lagstiftningen fortsätter. Den borde dock omfatta alla företag oberoende av hurudana kollektivavtal olika branscher har, säger Företagarnas arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Permitteringar och samarbetsförhandlingar kan skötas smidigare med hjälp av lagändringarna

Syftet med lagändringarna är att underlätta företagens anpassning till förändringar i behovet av arbetskraft under coronapandemin.

Permitteringsförhandlingar kan nu skötas på fem dagar och tidsfristen för meddelande om permittering har förkortats till fem dagar. Vanligtvis pågår samarbetsförhandlingar från 14 dagar till sex veckor.

Det har dessutom blivit möjligt att permittera och häva arbetsavtal med en tillfällig arbetstagare under prövotiden, på ekonomiska och produktionsmässiga grunder. Å andra sidan har tiden då arbetsgivaren måste ta tillbaka arbetstagaren som sagts upp på ekonomiska eller produktionsmässiga grunder förlängts till nio månader. De tillfälliga ändringarna gäller den privata sektorn.

Företagarna i Finland frågade i Företagargallupen i maj om företagarnas synpunkter på de tillfälliga ändringarna gällande permitteringar och lagen om samarbete inom företag. Enligt Företagargallupen önskar 65 procent av arbetsgivarföretagarna att samarbetsförhandlingsprocessen och tidsfristen för meddelande om permitteringar som förkortats på grund av coronakrisen ska bli permanenta.  

Företagarnas rätt till utkomstskydd för arbetslösa fortsätter – om behovet av stödet fortsätter kontaktas du av TE-byrån

Företagare har från och med den 8 april tillfälligt kunnat få arbetsmarknadsstöd för plötslig och oväntad nedgång i efterfrågan som coronapandemin orsakat.

De tillfälliga bestämmelserna för lagen om utkomstskydd för arbetslösa fortsätter till den 31 december. 

Om företagaren på grund av coronasituationen inte ännu har kommit igång med sin företagsverksamhet, eller om situationen annars inte har ändrats från och med den 1 juli, kommer TE-byrån att kontakta företagaren för att granska situationen. Erhållandet av arbetsmarknadsstöd förutsätter att företagarens heltidsarbete har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten är mindre än 1089,67 euro i månaden för varje person som arbetar som företagare i företaget. 

Tilläggsuppgifter: Om företagarens utkomstskydd för arbetslösa på Fpas sidor

 

toimitus(at)yrittajat.fi