Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagarna och Centralhandelskammaren föreslår att kollektivavtalet förnyas för att påskynda sysselsättningen – FiF: ”Vi väntar på beslut från budgetmanglingen.”

Coronakrisen har visat på behovet av att förnya kollektivavtalens allmänt bindande verkan. Centralhandelskammaren och Företagarna i Finland har överlämnat ett gemensamt förslag om detta till regeringen.

Regeringens sysselsättningsmål har urartat på grund av coronasituationen och en betydande utvidgning av lokala avtal skulle enligt organisationerna vara ett bra tillägg för att uppnå sysselsättningsmålet.

– Vi föreslår att rätten att avtala om annat skulle testas under tre års tid för att se hur modellen fungerar. Jag tror alla skulle se att himlen inte faller ner, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

–  Vi har företag som förlorat så gott som hela sin försäljning och företag som växer som omfattas av samma kollektivavtal. Dessa företag måste följa samma kollektivavtal utan att kunna avtala på andra sätt. Det är klart att det borde finnas möjlighet att avtala på andra sätt, dvs. ett företags- eller arbetsplatsspecifikt kollektivavtal.

Pentikäinen anser att syftet med förslaget inte är att ge upp kollektivavtalets allmänt bindande verkan, utan att förnya den.

– Omfattande branschvisa kollektivavtal utgör en bra grund för branschernas allmänna kollektivavtal.

Kollektivavtalsrundans allmänna linje "på helt fel spår" i coronavärlden, försvagar Finlands konkurrenskraft

Enligt Mikael Pentikäinen på Företagarna i Finland betonas behovet av förändring av att den allmänna linjen för den avslutade kollektivavtalsrundan är inne på "helt fel spår" i coronavärlden.

– Kollektivavtalsrundans allmänna linje försvagar snabbt Finlands konkurrenskraft som smärtsamt byggts upp de senaste åren. Det här är tungt för exportföretagen som borde konkurrera med företag som har mycket flexiblare system i sina hemländer. För en del av företagen kan stigande pris på arbete vara ett enormt problem och leda till minskat antal arbetsplatser.

Europeiska kommissionen har uppskattat att priset på arbete i Finland stiger med fem procent i år och nästa år. Inom euroområdet stiger det med 1,5 procent. I till exempel Tyskland stiger det med 2,6 procent, men i Frankrike sjunker det med 0,4 procent.

– I många av våra konkurrerande länder är det möjligt att avtala om kollektivavtalen och det ger dessa länder en konkurrensmässig fördel. Friheten att avtala är också ett verktyg för att förbättra produktiviteten, säger Pentikäinen.

Kärnan i förslaget är att frigöra arbetstagarna och göra det möjligt att avtala på annat sätt på företags- eller arbetsplatsnivå då det bättre tjänar de övergripande fördelarna i branschens allmänna arbetsvillkor.

Finland har ett exceptionellt strikt system för kollektivavtalens allmänt bindande verkan. Enligt initiativet har detta lett till en situation där lokala och företags- och arbetsplatsmässiga specialomständigheter inte kan beaktas ordentligt i avtalssystemet.

Organisationernas makt har gått före företagens och arbetstagarnas intressen

Grundlagen tryggar i princip föreningsfrihet för finländare, dvs. att höra eller inte höra till exempelvis en fackförening. Lokala avtal har diskuterats i årtionden men det väsentliga har inte skett i förnyelsen av systemet.

Förslaget skulle ge företagen betydande fördelar: alla företag skulle behandlas lika i fortsättningen med avseende på flexibilitetsmöjligheterna.

Enligt förslaget skulle företagen ha möjlighet att erbjuda sina arbetstagare ömsesidigt fördelaktiga sätt att organisera och utföra arbetet. Sätt som beaktar de lokala och företagsspecifika skillnaderna i motsats till vad som definieras i de allmänna villkoren.

– Organisationernas makt går tyvärr alltför ofta före företagens och arbetstagarnas intresse. Sysselsättningsgraden har kraftigt försvagats på grund av coronaviruset och människorna måste få jobb. Vi tror att det här skulle vara ett sätt att främja sysselsättningen.

Pentikäinen: ”Regeringen kan inte låta bli att reformera arbetsmarknaden i den rådande situationen”

Företagarna i Finland föreslår att regeringen fattar beslut om att tillfälligt förnya kollektivavtalens allmänt bindande verkan i samband med budgetmanglingen i september.

– Lagförslaget borde göras i år och i bästa fall skulle lagen träda i kraft i början av nästa år, säger Mikael Pentikäinen.

Enligt honom kan regeringen inte låta bli att reformera arbetsmarknaden i den rådande situationen.

– Att lägga till arbetsplatsavtal är särskilt viktigt i landskap där många gärna arbetar i sin egen hemkommun istället för på andra orter. Jag tror frigörandet av arbetsplatsavtal även skulle vara en betydande regionpolitisk lösning.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi